Lotyšská státní podpora na snížení dopadů koronavirové krize dosahuje téměř miliardy EUR

Státní podpora na snížení krize v důsledku covidu-19 dosáhla téměř jedné miliardy eur, uvedlo Ministerstvo financí Lotyšské republiky agentuře LETA.

Do poloviny července přidělil stát na snížení důsledků krize 925,95 mil. eur. Hlavním zdrojem financování těchto opatření je rozpočtový program „Fondy pro mimořádné situace“, v němž je letos k dispozici 625 mil. eur. Do poloviny července vláda vyčlenila z tohoto programu 472,6 mil. eur.

K dnešnímu dni bylo z nouzových prostředků přiděleno 101,8 mil. eur státní finanční službě, 45,5 mil. eur ministerstvu zemědělství, 26,5 mil. eur ministerstvu zdravotnictví, 55,9 mil. eur ministerstvu sociální péče a 2,9 mil. eur ministerstvu vnitra. Na podporu médií bylo přiděleno 2,9 mil. eur, ministerstvu obrany 45,7 mil. eur, ministerstvu dopravy 108,6 mil. eur, ministerstvu školství a vědy 10,6 mil. eur, státnímu kancléřství 60 tisíc eur, ministerstvu spravedlnosti 800 tisíc eur. Ministerstvu kultury bylo přiděleno 20,8 mil. eur, ministerstvu hospodářství 51,2 mil. eur, ministerstvu ochrany životního prostředí a regionálního rozvoje 7 tisíc eur.

Dále bylo z jiných zdrojů financování přiděleno 453,3 mil. eur státem kontrolovaným kapitálovým společnostem, včetně 100 mil. eur poskytnutých rozvojové finanční instituci Altum na financování programů krizových záruk a půjček.

Částka 15 mil. eur byla přidělena třem největším nemocnicím – Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (Rižská východní klinická univerzitní nemocnice), Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca (Klinická univerzitní nemocnice Paulsa Stradiņše), Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (Dětská klinická univerzitní nemocnice) – na zvýšení jejich fixního kapitálu.

Na zvýšení fixního kapitálu byly přiděleny prostředky rovněž společnostem: airBaltic – 250 mil. eur, státní akciové společnosti Latvijas gaisa satiksme (Lotyšský letecký provoz) 6 mil. eur, dále státní akciové společnosti Latvijas dzelzceļš (Lotyšská železnice) 32,4 mil. eur a taktéž státní akciové společnosti Starptautiskā lidosta Rīga (Mezinárodní letiště Riga) 49,9 mil. eur.

Zdroj: LETA, 16.7.2020
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Riga (Pobaltí).
• Témata: Koronavirus svět
• Teritorium: Lotyšsko