Lotyšsko investuje do rozvoje elektrické přenosové soustavy 405 mil. eur

Lotyšsko bude masivně investovat ro rozvoje a rekonstrukce své přenosové elektrické soustavy, aby zajistilo hladkou synchronizaci s evropskou kontinentální sítí.

Lotyšský provozovatel elektrické přenosové soustavy AS Augstsprieguma tīkls (AST) plánuje investovat do rozvoje 405 mil. eur v nadcházejícím desetiletém období, tj. v letech 2021 až 2030. Záměr vychází z plánu rozvoje, který schválila Komise pro veřejné služby. 
Jak uvádí zástupci společnosti Augstsprieguma tīkls největší výdaje jsou spojeny s cílem zvýšení přenosové kapacity přenosové sítě a bezpečnosti dodávek energie v pobaltském regionu, aby bylo možné v roce 2025 synchronizovat přenosové sítě pobaltských států s kontinentální Evropou.
První fáze synchronizačního projektu zahrnuje rekonstrukci dvou stávajících elektrických vedení (Valmiera-Tartu-Tsirguliina), stejně jako pořízení a instalaci synchronního kompenzátoru a synchronizaci systému. Celkové výdaje v hodnotě 76 mil. eur budou ze 75 % pokryty z Nástroje pro propojení Evropy (EU). Ve druhé fázi projektu se plánuje instalace dalších dvou synchronních kompenzátorů, opět se 75% spolufinancováním z fondů EU.
S cílem předejít zastarání lotyšské energetické sítě a jejích rozvoden a ve snaze zajistit stabilitu přenosové soustavy a nepřerušovanou dodávku energie koncovým uživatelům v požadovaném objemu, plánuje AST rekonstruovat rozvodny (sub-stations) a přenosová místa (transmission points) o napětí 330 kV a 110 kV, dále elektrické vedení (330 kV a 110 kV) a taktéž výměnu autotransformátorů (330 kV a 110 kV), jakož i další projekty určené k udržení provozu přenosové soustavy. Obecně se plánuje, že do těchto projektů bude do roku 2030 investováno 228 mil. eur.

Zdroj: BNN, 22.10.2020
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Riga (Pobaltí).
• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Lotyšsko