Maďarsko dočasně zastavuje vývoz obilí

Cílem nařízení je zajistit, aby zemědělské produkty zůstaly na domácím trhu v rozsahu nezbytném pro zabezpečení domácích dodávek krmiv a potravin.

Kvůli válce na Ukrajině se nastala mimořádná situace pro evropské i maďarské potravinářské hospodářství, Ukrajina je totiž čtvrtým největším dodavatelem potravin do Evropské unie. „Proto maďarská vláda přijala rozhodnutí, který chce zachovat bezpečnosti dodávek na domácím trhu,“ sdělil István Nagy, ministr zemědělství.

Ilustrační fotografie

Ve smyslu nařízení maďarské vlády musí do 15. května 2022 společnosti plánující vývoz pšenice, žita, ječmene, ovsa, kukuřice, sóji a slunečnice z Maďarska předem informovat Maďarský úřad pro bezpečnost potravin.

Podle ministra zemědělství pokud by vývoz oznámeného zemědělského produktu ohrozil nebo riskoval bezpečnost domácího zásobování, může stát uplatnit své předkupní právo nebo právo nákupu a do třiceti dní informovat oznamovatele o svém záměru uplatnit toto nařízení.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Maďarsko.
Zdroj: https://www.agroinform.hu

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Evropa | Maďarsko | Zahraničí