Manažeři velkých francouzských firem se dívají na byznys svých firem v roce 2021 optimisticky

Více než dvě třetiny manažerů vidí budoucnost optimisticky, nicméně pouze 16 % z nich plánuje najímat nové pracovní síly a v návaznosti na pandemii předpokládají reorganizaci pracovních a výrobních postupů směrem k větší automatizaci a digitalizaci.

Podle nedávno provedeného průzkumu Barometr pro velké podniky, který vypracovala agentura EuroGroup Consulting pro zpravodajský kanál BFM Business, pohlíží 68 % z oslovených velkých francouzských společností na rok 2021 spíše optimisticky. Nejvyšší představitelé vedení podniků očekávají, že jejich společnosti překonají krizi dříve než samotná francouzská ekonomika. Téměř 45 % dotázaných manažerů předpokládá, že se jejich společnosti dostanou z krize do poloviny roku 2021. Menší a střední podniky budou však podstatně více zasaženy, neboť jsou velmi závislé na státních podporách.

Krize měla silný dopad na záměr podniků přijímat nové zaměstnance, tyto aktivity se v roce 2021 sníží na polovinu.
Pouze 16 % velkých společností počítá s přijímáním nových zaměstnanců, oproti záměru 31 % podniků v lednu loňského roku.

Podle provedeného průzkumu je francouzských společností uvažujících o náboru nových zaměstnanců méně než těch, které předpovídají pokles zaměstnanosti.

Osm z deseti oslovených manažerů věří, že krize změní organizaci práce a manažerské postupy v jejich společnostech, a více než polovina zmiňuje digitalizaci nebo automatizaci jako svůj podnikatelský model.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Fracie.
Zdroj: BFM Business
• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí