Maroko investuje do cestovního ruchu, dopravy a energetické infrastruktury

Celkem 45 investičních dohod s celkovým finančním krytím dosáhlo více než 23 miliard dirhamů.

Předseda vlády na zasedání investičního výboru schválil 45 investičních dohod s celkovým finančním krytím více než 23 miliard dirhamů, které by poskytly více než 8 500 trvalých, nebo přechodných pracovních míst. Předseda vlády ve svém úvodním projevu poznamenal, že tato schůzka se koná v obtížné ekonomické a finanční situaci vzhledem k dopadům pandemie koronaviru.

Rozdělení investic podle sektorů ukazuje řešení hlavně v oblasti energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, tím dosáhnou investice až k 7,72 miliardám dirhamů, což představuje více než 33 % celkových investic schválených výborem. Následuje sektor komunikací a sektor průmyslu a obchodu.

S celkovým počtem 1534 pracovních pozic, což je více než 48 % z celkového počtu pracovních míst, zaujímá odvětví turismu a cestovního ruchu nejvyšší příčku. Dále následuje sektor průmyslu a obchodu s celkovým počtem 1410 pracovních míst a hned za ním sektor telekomunikací.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Casablanca.

Pravidelné novinky e-mailem