Masarykova univerzita představila firmám konkrétní podobu projektu MUNI BioPharma Hub

Masarykova univerzita udělala další krok k propojení akademického a byznysového světa. Ve spolupráci se zástupci firem zorganizovala jedinečné Setkání business platforem MU a Regionální hospodářské komory Brno.

Ústředním tématem bylo představení projektu MUNI BioPharma Hub a příležitostí, které se v souvislosti s tím nabízejí. Na setkání dorazila necelá stovka zástupců firem, univerzity i univerzitních spin-off společností.

Setkání zástupců firem, univerzity i univerzitních spin-off společností o konkrétní podobě strategického projektu MUNI BioPharma Hub | MUNI

Účastníci získali informace ke konkrétní podobě strategického projektu MUNI BioPharma Hub, který tvoří unikátní spojení moderních výukových prostor pro farmaceutickou fakultu a špičkové výzkumné infrastruktury preklinického centra a centra molekulární medicíny Masarykovy univerzity.

„Masarykova univerzita je škola s vysokými standardy, které se snažíme posouvat a překračovat. Přesně to je případ infrastruktury MUNI BioPharma Hub, která znamená další významnou možnost, jak posunout univerzitní vědění směrem do aplikační sféry,” vyjádřil se prorektor Masarykovy univerzity pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání Martin Kvizda.

Přednosta ústavu histologie a embryologie Aleš Hampl a jeho kolegové na setkání představili unikátní Preklinické centrum, společný projekt Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU. Činnost centra molekulární medicíny přednesla prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová spolu s Filipem Pardym z Centrální laboratoře Genomika.

Ilustrační fotografie

„Je velmi přínosné, že jsme mohli širšímu publiku přiblížit potenciál vznikajícího projektu využívajícího synergii vzdělávacích i vědecko-výzkumných aktivit v oblasti biotechnologií a zdravotnictví napříč několika fakultami univerzity, včetně možné spolupráce s Fakultní nemocnicí Brno a dalšími partnery. Čím lépe nastartujeme motor spolupráce, tím širší možnosti se otevřou,“ uvedl David Póč, ředitel strategického projektu MU 2021+, do něhož spadá budování MUNI BioPharma Hubu.

Součástí akce byla i prezentace aktuálního dění ve spin-off společnostech MU a také pozvaných firem. Organizaci akce zajistilo Centrum pro transfer technologií MU a platforma hospodářské komory Life Sciences 4.0, která usiluje o nastavení vzájemného partnerství mezi podniky z oblasti živých věd a univerzitními subjekty, aby se zvýšila konkurenceschopnost lokálních firem.

Akci moderovali Eva Janouškovcová, ředitelka CTT MU a místopředseda RHK Brno Tomáš Kubala. Finanční podporu poskytlo Statutární město Brno v rámci projektu Platforma Life Sciences 4.0 – odkaz G. J. Mendela, dále byly využity prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU.

Redakčně upravená tisková zpráva Masarykovy univerzity