Mexická vláda čelí potížím při podpoře státního lithiového průmyslu

Mexická vláda nyní čelí řadě překážek ve svých ambicích dostat zdroje lithia pod státní kontrolu. Potýká se s politickou opozicí, těžebním průmyslem i nedostatkem informací.

Mexická vláda pokračuje ve svých plánech poskytnout státu větší kontrolu nad lithiovými zdroji, jelikož očekává růst jeho poptávky ve světě. Návrh administrativy prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora vylučuje současný systém koncesí. Cílem je aby lithium a jeho těžba zůstala pod kontrolou státu. To se však setkává s řadou problémů.

Jednou z prvních potíží je politická opozice, jelikož návrh musí být schválen dvoutřetinovou většinou. Ve snaze prolomit slepou uličku nyní administrativa prezidenta vyjednává s Institucionální revoluční stranou (PRI) v naději, že získá potřebný počet hlasů pro podporu reformy.

Návrh se dále potýká s průmyslovým tlakem. Těžební komora Camimex návrh zákona kritizovala s tím, že financování lithiových projektů bude pro stát, jehož omezené rozpočty jsou zaměřeny na zlepšování veřejných služeb, obtížné. Navíc pokud bude iniciativa schválena, dojde k mnoha soudním opravným prostředkům a mezinárodním stížnostem, což by také bylo překážkou pro její realizaci.

Další překážkou je dle expertů nedostatek technologických znalostí a informací. Dle experta Mexiko v tuto chvíli nemá znalosti, technologie ani infrastrukturu, aby se mohlo podílet na těžbě lithia, takže bude muset spolupracovat se soukromými společnostmi, aby jej těžilo.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.
Zdroj: bnamericas.com
• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí