Mexická vláda schválila 29 projektů na oživení ekonomiky

Projekty zasahují především do sektoru energetiky a infrastruktury a jsou považovány za perspektivní návrhy oživení ekonomiky Mexika.

Vláda Mexika a soukromý sektor představují nové perspektivní projekty, které by měly obnovit ekonomiku zasaženou krizí covid-19. Federální vláda a podnikatelé Mexika se dohodli na balíčku infrastrukturních projektů s cílem podpořit ekonomickou reaktivaci země. Projekty této dohody spadají do různých odvětví, za hlavní jsou považovány energetika, infrastruktura, dále jde o oblast dopravy, vodního hospodářství a životního prostředí. 

Mezi konkrétní počiny patří například výstavba dálnice Naucalpan-Ecatepec, přístupové spojení k novému mezinárodnímu letišti Felipe Ángeles, dálnice Cuapiaxtla-Cuacnopalan, výstavba závodu na výrobu těžkých komponentů na export, terminál na zkapalnění plynu v Costa Azul, silniční obchvat Samalayuca-San Jerónimo na severní hranici, modernizace dálnice Centinela La Rumorosa, zlepšení vodního hospodářství, bloková dodávka vody spolu s odsolovacím závodem v Los Cabos, výstavba dálnice Tultepec-Santiago Tolman, modernizace mostu San Miguel ve státě Sinaloa a obchvat Los Mochis Topolobampo či výstavba celkem šesti elektráren s kombinovanými cykly.

Projekty schválené vládou musí splňovat následující požadavky: účastnit se soukromé iniciativy s více než 50 % z celkové investice každého projektu; měly by mít přímý dopad na preferované oblasti. Měla by být jasně definovaná výhoda společnosti, rozsahu infrastruktury, nákladů a doby realizace a projekty by neměly prohlubovat veřejný dluh Mexika.

Ministr financí Arturo Herrera vyzdvihl výstavbu prvního terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) na tichomořském pobřeží Costa Azul s investicí 47 000 milionů pesos. Herrera také uvedl, že již byla zahájena výstavba 10 projektů s investicí 43 584 milionů pesos, a závěrem poukázal na to, že osm projektů za 78 494 milionů pesos pomůže připojení nového mezinárodního letiště Felipe Ángeles v Santa Lucíi.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.
Zdroj: Forbes
• Teritorium: Mexiko