Mexická vláda vydává dluhopisy pro případ přírodní katastrofy

Emise dluhopisů ve výši 485 milionů dolarů je vydána na ochranu před zemětřesením a hurikány.

Zdroje dluhopisů budou uloženy v Mexickém fondu pro přírodní katastrofy po dobu čtyř let pro případy náhlých přírodních katastrof. Toto opatření vydala federální vláda prostřednictvím Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj. Banka vydá svazek ve čtyřech různých třídách, aby v případě těchto událostí poskytla krytí podle různých stupňů zemětřesení či hurikánů z Atlantického či Pacifického oceánu. Případné platby budou Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj prováděny prostřednictvím společností Swiss Reinsurance Company a Agroasemex.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Financiero

Pravidelné novinky e-mailem