Mexické Querétaro se stalo hubem datových center v regionu

Mexiko je v centru pozornosti. Trh datových center je v Mexiku nyní na rozvoji, a to natolik, že je tato země příjemce velké část investic, které do regionu Latinské Ameriky přicházejí.

Mezinárodní společnosti se zavázaly v Mexiku rozšiřovat svou přítomnost a instalovat zde nová datová centra. Tato tendence má velký dopad, a to jak ze sociálního, ekonomického tak i technologického hlediska.

Ilustrační fotografie

Mexiko je po Brazílii druhou největší ekonomikou v regionu, má strategickou polohu díky blízkosti Spojených států a je branou do Latinské Ameriky. Geografie spolu s faktem, že se zde nachází levná pracovní síla jsou jedny důvodů umístění hyperškálových datových center v Mexiku a investice do technologie optimalizace IT.

Mexiko se bezpochyby stalo lídrem v regionu. Klíčový je zejména region Bajío, přičemž atraktivním uzlem pro velké investice je město Querétaro. Právě Querétaro se stalo hubem datových center v Latinské Americe. Samotná investice do rozvoje infrastruktury přišla před několika lety. Přední společnosti v sektoru přitahuje především stávající kapacita sítí, datových center a podmořských kabelů, které nabízejí vyšší spolehlivost a nižší latenci. V Querétaru působí například Microsoft, Ascenty, Even Group, Scala, KIO Networks, IBM, Zoom či Telmex.

Dle společnosti Siemens Mexiko musí být výzvy a potřeby trhu datových center v zemi řešeny komplexně. Měla by být zahrnuta opatření pro řízení, monitorování a automatizaci s cílem zlepšit účinnost a důležitá je také realizace decentralizovaných energetických projektů, které by měly pozitivní a přímý dopad na snížení spotřeby energie.


Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.
Zdroj: datacenterydynamics.com

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Investice | Software a ICT služby
• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí