Mexický stát Querétaro by se mohl stát regionálním centrem pro průmysl 4.0

V Mexickém Querétaru roste zájem o výstavbu datových center, s čímž souvisí zvyšující se poptávka po službách a aplikacích datových poskytovatelů jako je Amazon Web Services, Oracle či Netflix.

Ve státě Querétaro se začínají koncentrovat datová centra celé řady významných společností a tento mexický stát je tak na cestě k tomu, aby se stal jedním z regionálních center Průmyslu 4.0 v Latinské Americe. Querétaro podporuje rozvoj a implementaci informačních technologií a inovací, které přispívají ke zvýšení produktivity strategických sektorů státu prostřednictvím Programu technologického rozvoje inovací – Pedeti 2020, jež je podporován  Ministerstvem místního rozvoje. Prostřednictvím tohoto programu nabízí vláda podporu fyzickým i právnickým osobám, jež přichází s projekty v sektoru informačních technologií a průmyslu 4.0. Mezi další cíle programu, který byl vyhlášen ve třetím čtvrtletí minulého roku, je pořízení technologického vybavení, nabídka kurzů a školení v oblasti ICT či podpora realizace projektů souvisejících se smart cities.

Kromě Pedeti existuje ve státě celá řada dalších programů, jež se týkají tzv. čtvrté průmyslové revoluce. Jedním z nich je i Ceprodi 4.0, jež se zaměřuje na Průmysl 4.0, big data, internet věcí a cloud computing v oblasti El Bajío ve středu země. Pozornost tohoto programu je zaměřena zejména na automatizaci, letecký průmysl, zpracování plastů a kovoobráběcí průmysl. Řada projektů, které zahrnují datová centra pro poskytovatele cloudů, se bude realizovat právě v Querétaru, a tedy v blízkosti metropolitních zón.

Některé z projektů jsou již známy, zatímco jiné jsou ve stádiu plánování. Výstavbu datového centra zde plánuje například společnosti Odata, americká skupina Equinix či brazilská nadnárodní společnost Ascenty, která již s výstavbou jednoho centra začala a druhé plánuje. Dvě datová centra v Querétaru chce postavit též společnost Digital Colony a své datové centrum zde staví také Microsoft, a to konkrétně v kampusu Státní univerzity Arkansas. V hlavním městě státu, v Santiago de Querétaro již fungují datová centra pro KIO Networks, Santander a Banamex.

V Querétaru najdeme také sídlo či výrobu celé řady dalších významných zahraničních firem, jako je Bombardier, VUHL, GE Aviation, IBM, Ericsson, Huawei či Samsung. Ve zprávě z minulého roku označila KPMG Querétaro za nejlepší mexický stát pro zahraniční investice.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko. 
Zdroj: 
www.bnamericas.com
• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí