Mexico City nutně potřebuje modernizaci infrastruktury pro distribuci vody

Hlavní město Mexika potřebuje pro vyřešení problému největší vodní krize v historii města přijmout nové politiky, investice a opatření.

Metropolitní oblast hlavního města se potýká s nejhorší vodní krizí v historii města. Starostka hlavního města, Clauda Sheinbaum, zmínila tři problémy. První z nich je zastaralá a poškozená infrastruktura, která je zodpovědná za úniky vody, což na některých místech způsobuje ztrátu až 50 % vody; druhým je nadměrné využívání vodonosných vrstev; a třetí jsou nepříznivé vlivy změny klimatu.

Jedním z vhodných řešení je technologie na zachycení dešťové vody, díky které by bylo možné zajistit vodu v domovech a školách až na šest měsíců. Období dešťů je v Mexico City každoročně od května do října, kdy se obyvatelé města často potýkají se záplavami. Dešťová voda se však dosud nevyužívá, miliardy litrů vody odtéká odvodňovacími systémy pryč.

Mexico City nutně potřebuje modernizaci infrastruktury, vážným problémem jsou zejména úniky vodní sítě Lerma – Cutzamala, která dodává vodu zhruba do 30 % domácností ve městě. Obyvatelé mnohých částí města trpí častými výpadky přívody vody. Společnosti, které po 27 let spravovaly vodní síť hlavního města (Veolia, Iacmex, Tecsa a Agua de México) byly autoritami informovány o zrušení smluv. Novým operátorem distribuční sítě je společnost Sacmex.

Hlavní město spotřebuje přibližně 2,7 milionů kubických metrů vody denně, tedy asi 31 tisíc litrů za sekundu. Pro posílení dodávek vody v hlavním městě, plánuje Národní komise pro vodu (Conagua), postavit novou úpravnu vody na přehradě Madín, přibližně 25 km od hlavního města.

Projekt byl oznámen vládními autoritami v úterý 27. dubna. Cílem je využít větší množství vody v přehradě během období dešťů. Nová úprava vody bude mít kapacitu 500 l/s a fungovat by měla od druhé poloviny roku 2022. Sacmex již dokončil návrh projektu a výstavba by tak měla brzy začít. Projekt bude financován z metropolitního fondu, výše investice však nebyla zveřejněna.

Aby se předešlo konfliktu mezi Mexico City a Estado de México, tak bude voda pocházející z této čističky rovnoměrně distribuovaná do obou jurisdikcí, tedy 250 l/s pro každou z nich. Úpravna bude pod kontrolou municipalit Naucalpan, Atizapán a Zaragoza. Jedná se o jeden z celé řady projektů, které implementuje vláda s cílem vyřešit problém nedostatku vody ve městě.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.
Zdroj: www.bnamericas.com 
• Oblasti podnikání: Investice | Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí