Zdroj: CzechTrade

Mexiko se zapojí do pilotního programu udržitelné těžby

OSN vybrala Mexiko jako jedinou latinskoamerickou zemi, která se má zapojit do pilotního programu na vývoj udržitelné těžby.

Mexická vláda a OSN budou vyhodnocovat, jak těžební projekty uplatňují různé strategie pro plnění stanovených cílů udržitelného rozvoje OSN.

Ilustrační fotografie

Mexiko bylo vybráno jako jediný latinskoamerický stát, i přestože mělo silnou konkurenci v podobě těžařských států, jako jsou Kolumbie, Peru či Brazílie. Mexiko bylo vybráno hlavně díky své diverzifikaci energetických zdrojů a také rozsáhlým zásobám nerostného bohatství. 

Monitorovány budou praktiky těžebních společností spojené s ochranou životního prostředí. OSN rovněž otevře kancelář s tímto zaměřením v Mexiku, která bude první na americkém kontinentě a druhá na světě. Podobné kanceláře existují pouze v Číně a Rusku.

Mexiko již vybralo první projekty do programu. Zaměřují se na těžbu stříbra a zlata. Zatím jsou v počáteční fázi. Tyto projekty budou muset splňovat speciální normy, které řeší dopady na životní prostředí, socioekonomickou situaci v regionu, hydrologickou situaci a genderovou propast. Program má trvat šest měsíců, v jejichž průběhu budou zvolené projekty pozorovány a hodnoceny. Na základě tohoto pozorování má vzniknout metodologie postupu udržitelné těžby do budoucna.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.
Zdroj: Bnamericas.com

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí