Mexická státní ropná společnost by mohla do průzkumů investovat miliardy dolarů

Za deset let, a sice od roku 2009 do 2019 provedl Pemex po celé zemi 356 vrtů. Nyní se Pemex zavázal během čtyř let navrtat dalších až 325 ropných vrtů za účelem nalezení nových ložisek.

Národní komise pro uhlovodíky (CNH) dala Pemexu zelenou pro 46 z celkových 64 průzkumných plánů, přičemž 18 schválení udělila CNH již v minulém roce, zatímco 22 v roce 2020. Pemex se zavázal navrtat minimálně 192 vrtů, a pokud vše dobře půjde by to však mělo být o 133 vrtů více. Touto metrikou se očekává, že budou nalezeny zdroje odpovídající minimálně 3841 milionů barelů surové ropy, což v případě tzv. průzkumného úspěchu může vzrůst až na 6446 milionů barelů ropy. Jednalo by se zhruba o pětině aktuálně potvrzených rezerv v zemi. 

Co se investic týče, v roce 2020 má Pemex pro průzkumné aktivity vyčleněno 1194 milionů dolarů, v příštím roce je to pak 2115 milionů dolarů, v roce 2022 by investice měly dosáhnout 2805 milionů dolarů a v roce následujícím pak 2961 milionů dolarů. V případě maximálního úspěchu průzkumů by se ale investice výrazně zvýšily, kdy v roce 2023 by investice mohly dosáhnout až necelých 7 miliard dolarů.

Na 35. mimořádném zasedání řídícího regulačního orgánu CNH došlo ke schválení posledních šesti průzkumných plánů, a to v oblasti mělkých vod Campeche Oriente, kde se odhaduje nalézt zdroje odpovídající minimálně 87,6 a nejvýše až 305,4 milionů barelů ropy, což bude odpovídat investici mezi 461 milionů a 1 115 milionů dolarů.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista
• Oblasti podnikání: Energetika | Nerostné suroviny a polotovary
• Teritorium: Mexiko