Zdroj: CzechTrade

Mexiko tento rok čekají dva nové významné vodohospodářské projekty

Projekty mají vyřešit problémy s vodou na severu země. Státy na severu Mexika se již delší dobu potýkají s problémy spojenými se zásobováním vodou.

Vláda se rozhodla začít řešit tento problém dvěma novými projekty. Mají zlepšit dostupnost pitné vody ve státech Durango a Querétaro. První projekt spočívá ve výstavbě již třetího akvaduktu ve městě Querétaro. Guvernér státu Querétaro vyčíslil předběžné náklady na 600 milionů dolarů. V současné době se již projednávají povolení na stavbu projektu a také forma, jakou bude projekt zafinancován. Mexická stavební firma Cipro již pracuje na návrzích projektu.

Ilustrační fotografie

Druhým plánovaným projektem je výstavba přehrady v Durangu. Federální vláda již vyčlenila 170 milionů dolarů na její výstavbu. Projekt má být zafinancován na základě modelu partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tendr bude zahrnovat návrh, výstavbu, rozšíření, vybavení, provoz a údržbu řady doplňkových prací v sousedství přehrady. Součástí výstavby bude vybudování čističky odpadních vod, čerpací stanice, dvou akvaduktů o délce 10 a 7 km a potrubí pro odběr vody z nádrže Guadalupe Victoria.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.
Zdroj: Bnamericas.com

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí