Mexiko v regionu Latinské Ameriky dominuje v dovozu a vývozu zdravotnických prostředků

Mexický vývoz zdravotnických prostředků tvoří 70 % tohoto exportu z Latinské Ameriky a Karibiku. Na špici je tato země také co se týče dovozu, kdy 32,8 % importu těchto produktů v regionu tvoří právě Mexiko.

Hospodářská komise pro Latinskou Ameriku a Karibik (CEPAL) uvedla, že mexický export zdravotnických prostředků činil v pětiletém období 2014-2018 každý rok průměrně 11,145 milionu dolarů. V rámci regionu Latinské Ameriky po Mexiku dále následovala Kostarika s vývozní hodnotou 3,007 milionu dolarů a poté Dominikánská republika s vývozem ve výši 1,050 milionu dolarů. Mexiko tímto zaujímá sedmé místo na světě mezi největšími vývozci zdravotnických potřeb, s globálním podílem na trhu 5 % a s vývozem do 135 zemí.

Je nutné podotknout, že Mexiko tyto výrobky také ve velkém dováží, a to v hodnotě 3213 milionů dolarů, přičemž na druhé příčce se v rámci latinskoamerického regionu umístila Brazílie s hodnotou 2657 milionů dolarů. Mexický dovoz odpovídá 1,45% z celkového světového nákupu zdravotnických prostředků ve stejném časovém období. Mexický import těchto produktů pochází z 88 zemí, což Mexiko řadí mezi nejrozmanitější importéry ve svém regionu. Jedná se o odvětví, které zahrnuje široké spektrum produktů s různou technologickou konkurenceschopností.

Celkový vývoz zdravotnických prostředků z Latinské Ameriky a Karibiku dosáhl v roce 2018 rekordní hodnoty 19,093 milionů dolarů, což představovalo 1,8 % celkového vývozu zboží v regionu v uvedeném roce. Díky těmto hodnotám získává Latinská Amerika mezi dodavateli zdravotnických prostředků na světovém trhu čím dál větší váhu. 

Co se týče vývozu zdravotnických prostředků, hlavními importéry v Latinské Americe jsou: Mexiko, Brazílie, Kolumbie, Argentina a Chile. Je třeba zdůraznit, že velká část dovozu je spojena s obchodem v tomto odvětví, zejména s nákupy vstupů a součástek, které se dále využívají k výrobě nebo montáži konečných výrobků.

Odvětví zdravotnických zařízení se stalo velmi důležitým sektorem během pandemie covid-19, je však otázkou, jak si Mexiko ve vývozu těchto produktů povede i nadále.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko. 
Zdroj: El Economista

• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika
• Teritorium: Mexiko