Migrace do Austrálie se propadla na samé minimum. Stáhne s sebou i ekonomiku?

Koronavirem zasažená migrace bude mít pravděpodobně dlouhotrvající dopady. Některé se možná projeví až po letech.

Nižší počet mezinárodních studentů tvrdě zasáhl sektor vzdělávání v Austrálii, jež je pravděpodobně jen špičkou ledovce. Od května 2020, lidé, kteří nejsou občané, nebo nemají povolení k trvalému pobytu, nemohou do Austrálie cestovat. Australská vláda tak doporučuje lidem přehodnotit záměr žádat o australská víza. Australané a dokonce i lidé s dvojím občanstvím musí žádat o speciální povolení, aby mohli ze země vycestovat.

Striktní uzavření hranic hraje klíčovou roli v boji proti covidu-19, a je tak zároveň důvodem skoro nulové migrace, přestavující jen zanedbatelnou kapku oproti původním předpovědím. V květnu letošního roku předseda vlády Scott Morisson vyčíslil předpokládaný počet migrantů pro letošní rok na 34 000, která je hodně vzdálená původním předpovědím před krizí, čítající přibližně 270 000 migrantů a 210,700 z předchozího roku 2019. I za předpokladu nalezení úspěšné vakcíny a otevření hranic může trvat roky, než Austrálie tyto čísla znovu naplní.

Ekonomika závislá na imigraci

„Prakticky celá ekonomika Austrálie je postavená na imigraci,“ říká Liz Allen, demograf z Australian National University. Migrace je důležitá pro růst australské populace, který zároveň pomáhá ekonomickému růstu. Dramaticky snížená čísla přílivu mezinárodních studentů, již zasáhla vyšší vzdělávací sektor. Allen nicméně upozorňuje, že toto je jen špička ledovce.

Migranti pro australskou ekonomiku představují významnou část poptávky, která je naopak nepostradatelná pro místní dodavatele. Jsou tak podporou pro celkový blahobyt národa ve věcech, které si mnoho lidí neuvědomuje. Jídlo, bydlení, nemocnice i podniky stojí z významné části na nich. Budoucnost Austrálie by bez migrantů byla nejistá, protože realita je taková, že místní ekonomika potřebuje příliv migrantů k zajištění neupadající životní úrovně populace.

Výsledkem kovidem zastavené imigrace budou značné a trvající důsledky, které se projeví možná až za několik let. Abul Rizvi bývalý zástupce vedoucího úředníka imigračního úřadu jenom souhlasí: „Kombinace poklesu imigrace spolu s virusem nás těžce zasáhne.“

Nicméně předseda Australské ekonomické instituce Richard Dennis věří, že slabý ekonomická růst nemá vždy špatný dopad na jednotlivé Australany. A poukazuje na rozdíl mezi celkovou produkcí HDP a HDP na jednotlivého obyvatele. Ovšem nelze než souhlasit, že zpomalený růst populace zpomalí i ekonomický růst země.

To ale nezbytně nemusí znamenat automatický pokles příjmů Australanů. Dále vyzdvihl, že ekonomický růst Austrálie se po desetiletí značně opíral právě o růst populace, a nikdy se nehovořilo o tom, zda se nějakým způsobem tyto růstové benefity promítly na jednotlivé Australany.

Rizvi poznamenal, že Austrálie se zaměřuje na kvalifikované migranty, kteří relativně rychle dosáhnou dobře placených pozic, což se právě pozitivně projevuje na HDP na jednotlivce. Dalším faktorem je zpomalování stárnutí populace, které též pozitivně přispívá k růstu HDP.

Migrační program Austrálie záměrně cílí na zájemce ve věku 20–35 let. A to vzhledem k relativně nízkému věku a předpokladu, že tito lidé v budoucnu přivedou na svět potomky. Právě migrace staví Austrálii mezi nejmladší vyspělé národy na světě s průměrným věkem 37 let na obyvatele. Úpadek imigrace tedy zároveň sníží porodnost a přispěje ke „stárnutí“ Australanů.

Pokovidová obnova

I za předpokladu, že vznikne účinná vakcína a Austrálie otevře svoje hranice v příštím roce, stále nevíme, co bude dále. Rizvi a Allen jsou přesvědčeni, že může trvat roky, než se Austrálie vrátí na svoji původní před kovidovou cestu. Rizvi předpokládá, že očekávaných 270 000 lidí, kteří do Austrálie migrovali v roce 2019, nebude určitě naplněno během roku 2020.

Ale jakmile se otevřou hranice, začnou se postupně vracet zahraniční studenti, turisté a lidé přijíždějící na Working Holiday víza a přinesou tak potřebné peníze do ekonomiky. Nezaměstnanost bude pravděpodobně stále vysoká, a tomu se musí přizpůsobit i budoucí strategie udělování víz.

Udržet si atraktivitu země pro kvalifikované migranty je během oslabené ekonomiky mnohem náročnější. Vláda tedy musí zajistit, že podmínky udělování víz pro vysoce kvalifikované zájemce zajistí konkurence schopnost Austrálie ve světě. Pomoc Austrálii může také mnohem lepší zvládnutí pandemie, v porovnání s většinou ostatních zemí, vyzdvihuje Rizvi.

Zdroj: https://www.theguardian.com
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Sydney
• Témata: Koronavirus svět
• Teritorium: Austrálie