Minimální mzda v JAR se bude od roku 2021 měnit

Polepší si pracovníci v domácnostech a v oblasti zemědělství.

Národní komise pro minimální mzdu v Jihoafrické republice doporučila, aby byla minimální mzda v příštím roce zvýšena o inflaci plus 1,5 %. Rovněž chce, aby byla do příštího roku zvýšena minimální mzda pracovníků v zemědělství na  úroveň národní minimální mzdy. Pracovníci v domácnostech, jejichž minimální mzda je mnohem nižší než obecná minimální mzda, by měli dle doporučení komise do roku 2022 vydělávat stejně jako ostatní pracovníci.

Nárůst minimální mzdy by tedy dnes byl o 4,8 %, což by znamenalo zvýšení přibližně o jeden rand na 21,76 randu na hodinu (cca 31 Kč/hod). Skutečná částka však bude záviset na inflaci, která bude v měsíci, kdy dojde k úpravě minimální mzdy.

Minimální mzda je stále pod horní hranicí chudoby (1268 randů/osoba měsíčně). Inflace pro domácnosti s nízkými příjmy je v současné době výrazně vyšší než pro skupinu s vyššími příjmy, a to kvůli relativně prudkému růstu cen potravin (potraviny představují vyšší podíl spotřeby pro domácnosti s nízkými příjmy).

Národní minimální mzda byla původně stanovena na 20 randů/hod. (přibližně 28 Kč) v roce 2018 a od března letošního roku se zvýšila na 20,76 randů/hod. Minimální mzdy pracovníků v zemědělství jsou v současné době na výši 18,68 randů/hod. Zákon stanoví výjimky pro zaměstnavatele, kteří si úpravu skutečně nemohou dovolit.

Komise také požaduje, aby se minimální mzda pracovníků v domácnosti – v současné době o 25 % nižší než národní minimální mzda – zvýšila na 88 % národní minimální mzdy v roce 2021 a na 100 % v roce 2022. To by v příštích dvou letech znamenalo nárůst o zhruba 450 randů za měsíc pro pracovníky v domácnosti a o zhruba 350 randů za měsíc pro pracovníky v zemědělství.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade JAR. 
Zdroj: bussinessinsider.co.za
• Oblasti podnikání: Služby