Míra inflace se v Rakousku meziročně zvýšila

Nárůst indexu cenové hladiny v Rakousku dosáhl meziročně 1,5 %.

Míra inflace v Rakouské republice se v sprnu při meziročním srovnání zvýšila o 1,5 %. Za tímto růstem stojí hlavně neustále se zvyšující náklady spojené s bydlením. Oproti loňskému srpnu domácnosti platily více o zhruba 2,9 %. Na druhou stranu výdaje za zboží, které jsou obsaženy ve spotřebním koši, se lehce snížily, a sice o 0,1 %. Největší cenový pokles nastal v letecké a automobilové dopravě. Ve srovnání s minulým rokem letenky zlevnily o 8,3 % a cena nafty klesla o 3,6 %. Cenový propad dále zaznamenaly i mobilní telefony, konkrétně o 6 %. Změna indexu spotřebitelských cen v sousedních státech Rakouska je následující: Česko 2,6 %; Slovensko 3,0 %; Maďarsko 3,2 %; Slovinsko 2,4 %; Itálie 0,5 %; Lucembursko 1,4 %; Německo 1,0 %. Podíváme-li se na míru inflace v rámci Evropské unie, potažmo Eurozony, tak zjistíme, že v celé EU dosáhla inflace 1,4 % a v Eurozoně rovné 1,0 %.
Zdroj: diepresse.com
Vypracoval kolektiv pracovníků zahrnaiční kanceláře CzechTrade Vídeň
Pravidelné novinky e-mailem