Míra nezaměstnanosti si na Kostarice udržuje klesající trend. Snížila se hlavně nezaměstnanost žen

Míra nezaměstnanosti na Kostarice klesla ve třetím čtvrtletí letošního roku na 15,3 %. Celkově došlo ke snížení nezaměstnanosti žen o dva procentní body a nezaměstnanosti mužů o 0,6 bodu.

Kostarika si v tomto roce udržuje klesající trend v nezaměstnanosti, navíc registruje výraznější snížení u žen. Postupné rušení sanitárních opatření a zrychlování očkovacího procesu umožňuje v druhé polovině letošního roku nárůst zaměstnaných osob. Za poslední čtvrtletí je na Kostarice zaměstnáno 51 ze 100 lidí v produktivním věku.

Ilustrační fotografie

Podle oficiálních údajů míra nezaměstnanosti na Kostarice klesla z 16,4 % v pohyblivém čtvrtletí, které skončilo v srpnu 2021, na 15,3 % ve čtvrtletí, které skončilo v září 2021. U mužů to bylo snížení z 12,8 % na 12,2 procenta. U žen se jedná o snížení nezaměstnanosti z 21,9 % na 19,8 %.

Jak dopadá na brazilskou ekonomiku vláda prezidenta Bolsonara?

Navzdory snížení dosud nebylo dosaženo úrovně nezaměstnanosti, která existovala před pandemií (12,2 % ve čtvrtletí, které skončilo v únoru 2020). Obecně však všechny ukazatele práce vykazují zlepšující se trend, který se shoduje s oživením ekonomické aktivity na Kostarice. Centrální banka odhaduje, že do konce roku 2022 se obnoví pracovní místa, která existovala před pandemií.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko
Zdroj: eleconomista.net

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje
• Teritorium: Amerika | Kostarika | Zahraničí