Zdroj: CzechTrade

Na každou druhou rakouskou firmu silně dopadá nárůst cen energií

Průzkum zadaný společností EY odhalil, že více než každá druhá společnost v Rakousku je výrazně ovlivněna rostoucími cenami energií.

Podle průzkumu mezi 600 středně velkými firmami jich 52 procent uvedlo, že je výrazně nebo velmi silně ovlivnil růst cen energií. Celých 41 procent potvrdilo, že je nárůst nákladů nějak nebo téměř ovlivnil, pouze sedm procent nevnímá žádné přímé důsledky. Podle analýzy jsou postiženy zejména společnosti z odvětví dopravy, dopravy a energetiky a také průmyslu.

Ilustrační fotografie

Podniky rostoucí ceny energií těžce zasáhly. Společnosti, které jsou těžce postiženy rostoucími náklady na energie, pociťují zejména pokles zisku. Podle průzkumu zaznamenalo pokles zisků 63 procent těžce postižených společností. Téměř polovina (44 procent) se snaží snížit ostatní provozní náklady kvůli rostoucím nákladům na energie, 7 procent musí zrušit pracovní místa nebo tak již učinilo. Dvě procenta se obávají bankrotu.

„Bez ohledu na to, jak se vyvíjejí tržby společností, prudký nárůst nákladů na energie má přímý dopad na zisky společnosti. To se může stát střednědobým nebo dlouhodobým problémem,“ komentuje výsledky průzkumu Christina Khinast, vedoucí energetického sektoru společnosti EY Austria.

Optická kabeláž od výrobce z Jihlavska slouží vojskům NATO i armádě Ukrajiny

Čtvrtina společností se v zimě obává omezení dodávek. Téměř čtvrtina (24 procent) dotázaných společností se obává omezení dodávek v energetickém sektoru, zejména v zimě. Tuto starost mají podle průzkumu firmy působící v sociálním, vědeckém, vzdělávacím a kulturním sektoru (46 procent), ale také v dopravě, dopravě a energetice (36 procent). Většina (76 procent) se však žádného rizika pro bezpečnost dodávek neobává.

Necelé dvě třetiny (63 procent) dotázaných společností zavádějí opatření na úsporu energie a 11 procent plánuje učinit tak v příštích šesti měsících. Podle průzkumu již více než třetina (37 procent) společností investuje do rozšíření vlastních kapacit výroby energií a 32 procent to plánuje.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko.
Zdroj: vienna.at

• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí