Na NanoCzech Liberec 2023 se v září sjede světová nanotechnologická špička

Dosud největší tuzemské setkání nanotechnologických firem, vědeckovýzkumných pracovišť a veřejného sektoru, NanoCzech Liberec 2023, se uskuteční 27. září v Libereckém kraji na Technické univerzitě v Liberci.

Připomene dvacáté výročí od podání světového patentu průmyslové výroby nanovláken a ukáže současný stav výzkumu nanotechnologií v Česku a jejich aplikace do praxe. Mezinárodní konferenci pořádá Liberecký kraj a jeho Agentura regionálního rozvoje společně s partnery, Technickou univerzitou v Liberci a agenturami CzechInvest a CzechTrade. 

NanoCzech Liberec 2023 představí to nejlepší z české nanotechnologické branže | TUL

„Důraz vždy kladu na spolupráci akademické a výrobní sféry. Věřím, že na konferenci bude vidět, jak se nám to v regionu daří. Nejviditelnějším příkladem byla samozřejmě za koronavirové pandemie výroba nanovlákenných roušek. Rozjeli jsme ji jako vůbec první v Česku. To ale není zdaleka vše,“ říká Martin Půta, hejtman Libereckého kraje a dodává, že špičkovou práci odvádí Technická univerzita v Liberci, oborové asociace i samotné firmy.

„Vzdělávání je druhým klíčovým faktorem pro budoucnost regionu. Nanotechnologické obory je nutné přibližovat mladým, jako to dělají například na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě, kde ve spolupráci s libereckou firmou Elmarco otevřeli nový obor Nanotechnologie a polymery.“

Dvacet let nanotechnologií v Česku  

Velký rozmach výzkumu nanotechnologií na Technické univerzitě v Liberci nastal po objevení technologického postupu průmyslové výroby polymerních nanovláken týmem profesora Oldřicha Jirsáka. „Technická univerzita v Liberci dál rozvíjí nanotechnologie, a především jejich aplikace v nejrůznějších oblastech. V tomto směru máme co nabídnout,“ uvádí ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CXI TUL Miroslav Černík, jeden z řečníků konference.

Výzkum se zajímavým komerčním potenciálem představí na konferenci vybrané týmy TUL společně s nově založenou The University Company TUL, kde mají hladší přenos akademických nápadů do praxe přímo v popisu práce.

Mikroskopický snímek struktury nových nanovlákenných srobentů. Je na něm dobře patrná směsice mikrovláken a nanovláken | TUL v Liberci

Příkladem za všechny mohou být pokročilé technologie pro regeneraci pitné vody původem z CXI. „Na konferenci ukážeme nanovlákenný nanokompozit vyvinutý v našich laboratořích. Jeho unikum spočívá ve schopnosti čistit vodu od specifických druhů znečištění v ultrakrátkých časech na úrovni stovek milisekund. Aktuálně se nachází ve fázi testování možného přenosu do praxe,“ dodává Ondřej Havelka, vědecký pracovník z CXI a Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL.

Konference pro průmysl a investory

Návštěvníkům konference představí organizátoři to nejlepší z české nanotechnologické branže. „Vyjma přednášek chystáme expozici více jak dvacítky inovativních firem doplněnou o prezentaci vybraných týmů TUL. Chceme ukázat patenty a technologická řešení potenciálním zákazníkům nebo investorům. Věříme, že tím regionu pomůžeme růst,“ uvádí Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.    

Prototyp pro ověření aplikačních a funkčních metod nasákavosti a postupného vysychání nanovlákenné konstrukce | archiv Jana Koníčka, TUL

Chybět nebude liberecké Elmarco vyvíjející a vyrábějící stroje pro produkci nanovláken v průmyslovém měřítku. „Naši zákazníci se zaměřují především na řešení v oblasti filtrace vzduchu a kapalin a ve funkčním textilu. Velkou šancí je pro náš obor energetika, konkrétně uskladnění energie, kde je potřeba opravdu špičkových komponent,“ říká Miloslav Masopust, ředitel společnosti Elmarco.

Pro firmy, které hledají recept, jak uplatnit svá řešení na trhu, chystají na konferenci své příspěvky agentury CzechInvest a CzechTrade. Prvně jmenovaná představí svůj program Technologické inkubace, kterým podporuje inovativní projekty v kritické fázi vývoje. Druhá z tandemu agentur pak nabídne konzultace se zástupci třech svých zahraničních kanceláří. Zacíleno bude na zajímavé trhy Austrálie, USA a Číny.

Globální inkubátor nanotechnologií

O tom, že jsou nanotechnologie důležité nejen pro region, ale pro celé Česko, vypovídá záštita a plánovaná účast ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové a mistra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely. Oba přijedou do Liberce vyjádřit inovátorům a výzkumníkům svou podporu.

„Česko disponuje největšími průmyslovými kapacitami pro výrobu nanovláken v Evropské unii a ve světě platí za jeden z významných inkubátorů nanotechnologií. Abychom si tuto výsadní pozici udrželi, musíme na naši zemi neustále obracet pozornost velkých firem, investorů a špičkových vědců, i to je účel chystané konference,“ uzavírá Jiří Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR. Nanotechnologie jsou podle něj důležitou součástí technologické revoluce jednadvacátého století. Českým firmám mohou do budoucna přinést významnou konkurenční výhodu.

Více informací o konferenci naleznete na webu NANOCZECH.

• Oblasti podnikání: Nanotechnologie | Průmysl | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme