Na Salvadoru se prosazuje více agilní a moderní logistika

Výzvy a příležitosti salvadorské logistiky se budou řešit na nadcházejícím kongresu.

Logistický sektor zažil během pandemie mnoho výzev. Nyní salvadorská logistika čelí potížím jako je nedostatek lodí a kontejnerů nebo dokonce změna ve vzorcích spotřeby na globální úrovni, která nakonec vyvolala neočekávanou poptávku po určitém zboží. Jedním z problémů, který postihuje celé odvětví, je vysoký nárůst letecké a námořní dopravy, uvádí Javier Ayala, prezident Salvadoran Cargo and Transit Agents (ASAC).

Salvador se rozhodl výzvám věnovat a začal prosazovat více agilní a moderní logistiku. Výzvám v odvětví a způsoby, jakými je možné podniknout kroky k jejich řešení, se budou věnovat mezinárodní odborníci na druhém ročníku logistickém kongresu, který bude letos zcela virtuální.

Kongresu se zúčastní šest mezinárodních odborníků včetně Andrése Bolañose, manažera nákladu společností American Airlines Panama a Guatemala, který bude hovořit o důležitosti integrace průmyslu, a Raúla Saca, vedoucího logistiky pro americký region DP WORLD, který se bude věnovat automatizaci a nástrojům, které lze implementovat.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.
Zdroj: Eleconomista.net
• Teritorium: Amerika | Salvador | Zahraničí