Na ukrajinské železnici začaly jezdit soukromé lokomotivy

Ministerstvo infrastruktury Ukrajiny v rámci experimentálního projektu povolilo koncem srpna fungování soukromých lokomotiv na devíti trasách veřejných železničních tratí.

Vytvoření konkurenčního trhu železniční dopravy je jedním ze závazků Ukrajiny v Dohodě o asociaci s EU. V jejím rámci se předpokládá zapojení soukromých dopravců do železničního provozu. Ukrajinský ministr infrastruktury sdělil, že hlavním cílem ministerstva je odstranit jak současný nedostatek lokomotiv tak i stávající monopol státního podniku Ukrzaliznycja (Ukrajinská železnice), ale rovněž tak najít ekonomicky odůvodněnou bilanci mezi zájmy státních železničních drah jako dopravce a uspokojením poptávky podnikatelů po zajištění včasné a kvalitní přepravy.

Zdroj: https://zik.ua 
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě.
• Teritorium: Ukrajina