Nákladní železniční přeprava mezi Čínou a Evropou stále roste

V srpnu dosáhl objem nákladní železniční přepravy mezi Čínou a Evropou rekordních čísel, což pomáhá k obnovení dodavatelských řetězců narušených Covid pandemií.

Celkový počet realizovaných nákladních železničních cest mezi Evropou a Čínou činil v srpnu 1247, což je meziroční nárůst za dané období o 62 %. Nákladní vlaky přepravily celkem 113 000 standardních přepravních kontejnerů, což je o 66 % více než v červenci.
Vzhledem k rostoucí poptávce po nákladní železniční přepravě mezi Čínou a Evropou byla přijata proaktivní opatření, která mají uvolnit narůstající tlak na přepravní kapacity v přístavech.

Zpracoval: kolektiv kanceláře CzechTrade v Šanghaji

 
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Ostatní
• Teritorium: Čína