Naleziště ropy a zemního plynu v Egyptě

Egypt se na poli ropy a plynu dostává mezi důležité hráče.

Egypt v poslední době podepsal 51 různých smluv s mezinárodními ropnými společnostmi v hodnotě 27,2 miliard USD , které se týkají využití těchto strategických surovin. Jedná se hlavně o další fáze mega projektů, souvisejících s nalezišti ve Středozemním moři, jako jsou Zohr, Severní Alexandrie, naleziště zemního plynu v Nooros a Atoll u Damietty, které budou dosahovat produkce 6,5 miliard kubických stop/den (bcf/d).
Během roku 2018 Egypt exportoval ropné produkty v hodnotě 3,1 miliard USD . Jen za rok 2018 bylo objeveno 61 nových nalezišť, přičemž 43 ropných a 18 na přírodní zemní plyn.
Egypt dosáhl soběstačnosti lokální produkcí zemního plynu na konci září 2018, což vedlo k zastavení importu tekutého zemního plynu poprvé za více než 3 roky. Mezi nové podepsané kontrakty patří spolupráce na nových nalezištích ropy nebo zemního plynu v Suezském zálivu, v deltě Nilu, Západní poušti a na Sinaji.
Stejně jako ropný sektor je i zemní plyn v gesci Ministerstva ropy. V případě plynu vykonává státní monopol společnost Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), která podobně jako ropná EGPC organizuje tendery na průzkum, přiděluje příslušné licence a spolupracuje s mezinárodními společnostmi na rozvoji těžby.
V plynovém sektoru působí v zásadě tytéž firmy jako v produkci ropy, tj. v první řadě ENI, BG Group, BP, Shell a Apache (s čínskou Sinopec). Dosud asi 40 % výroby plynu pocházelo z vrtů BG (hlavně z šelfu při nilské deltě), v nových nalezištích v Suezském zálivu a Středozemním moři těží BP, která objevila další nové pole na začátku r. 2017 v nilské deltě.
Po zahájení průmyslové těžby v nově otevíraném obřím ropném poli Zohr ve středozemním šelfu se tyto poměry zásadně změní. Společnost ENI v říjnu 2017 rozdělila svoji koncesi, kde si ponechala 60 %, zatímco 30 % podíl prodala ruské společnosti Rosněfť a 10 % britské BP.

Zdroj: EGYPS 2020
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Káhiře

Pravidelné novinky e-mailem