Napomůže Polsku ke splnění cílů EU stavba větrných elektráren na moři?

Podle Národního klimatického a energetického plánu by do roku 2040 mohly větrné elektrárny v Polsku dodávat až 30 TWh energie. Produkční potenciál elektráren je však ještě vyšší – až 50 TWh energie, což představuje až třetinu roční spotřeby v zemi.

Řešení klimatické krize je velmi aktuální v rámci celé Evropy, resp. světa. V polské části Baltského moře je plánována stavba větrných elektráren v hodnotě až 100 mld. zlotých Polská vláda požaduje, aby co nejvíce dodavatelů zboží a služeb pocházela právě z Polska.

Podle Národního klimatického a energetického plánu by do roku 2040 mohly větrné elektrárny v Polsku dodávat až 30 TWh energie. Produkční potenciál elektráren je však ještě vyšší – až 50 TWh energie, což představuje až jednu třetinu roční spotřeby v zemi.

Díky výstavbě větrných elektráren by mohlo vzniknout až 77 tisíc nových pracovních míst – týkat se budou výroby jednotlivých technologických součástí, elektroinstalace, vytvoření systémů kontroly kybernetických útoků apod. Podle Polského sdružení větrné energetiky (PSEW) by mohlo až 50 % dodavatelů technologického řešení pocházet z Polska. 

Bude tedy vznikat tlak na to, aby bylo využito co nejvíce zdrojů dané země. Vzor si Polsko bere např. z Velké Británie nebo Skotska. Jejich politika se také snaží využívat především místních dodavatelských zdrojů. Nebude to však tak jednoznačné, jistě bude potřeba využít i zahraničních dodavatelů. Mnohé trhy se totiž specializují na konkrétní odvětví – např. Polsko je zaměřeno na výrobu jeřábů, Španělsko na výrobu věží, apod. Ať už se podaří dle přání polské vlády využít více či méně místních dodavatelů, podstatou však zůstává, že se Polsko přiblíží splnění cílů EU týkajících se řešení klimatu a že využije svého potenciálu pro výrobu zelené energie.

Vypracovala zahraniční kancelář CzechTrade Polsko, Ivo Šipl.
Zdroj: https://wysokienapiecie.pl/

Pravidelné novinky e-mailem