Národní banka Ukrajiny zrušila povinné prodeje devizových příjmů podniků

Za účelem usnadnění podmínek podnikání na místním trhu zrušila Národní banka Ukrajiny požadavek na povinné prodeje devizových příjmů.

Norma, která podnikatelům ukládala povinnost prodávat 30 % devizových příjmů na mezibankovním devizovém trhu, přestala fungovat 20. června 2019. Částky, které byly připsány na jejich bankovní účty v průběhu 19. června, již nebudou podléhat povinnému prodeji.
Podle statistik posledních let, kdy povinný prodej devizových příjmů činil 50 %, a od 1. března 2019, kdy byl snížen na 30 %, podnik obecně prodával více než 90 % měny.
Tímto nařízením Národní banka pokračuje v liberalizaci měny v souladu s plánem, který umožní postupné odstraňování všech měnových omezení a přispěje ke zlepšení makroekonomických podmínek na Ukrajině. Dle zástupců Národní banky ten liberalizační krok nebude mít negativní dopady na makrofinanční stabilitu státu.
Uvedené změny byly schváleny usnesením představenstva Národní banky č. 78 ze dne 18. června 2019 O změně ustanovení o ochranných opatřeních a stanovení postupu pro provedení některých transakcí v cizí měně.

Zdroj: https://bank.gov.ua
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě.

Pravidelné novinky e-mailem