Nárůst úpadků MSP ve Francii v druhém kvartále 2021

Navzdory nárůstu ve druhém čtvrtletí, by počet podnikatelských úpadků ve Francii neměl na konci roku prudce vrůst.

Ve druhém čtvrtletí bylo ve Francii zaznamenáno 6 587 úpadků podniků, což je o 14,2 % více než ve stejném období roku 2020, ale téměř o polovinu méně než v roce 2019. V měsících dubnu a květnu došlo k velmi výraznému nárůstu úpadků o 54 % a 35 %, zatímco v červnu došlo k jejich poklesu (-17 %).

Navzdory nárůstu ve druhém čtvrtletí, by počet podnikatelských úpadků ve Francii neměl na konci roku prudce vrůst. Prudký nárůst cen základních surovin však pravděpodobně zatíží malé a střední podniky. Lavina úpadků, která byla předpovídána jako nevyhnutelná od lockdownu, se zatím nekonala.

Podle analýzy, kterou zveřejnila výzkumná společnost Altares, bylo ve druhém čtvrtletí zaznamenáno 6 587 úpadků podniků, což je o
14,2 % více než ve stejném období roku 2020, ale téměř o polovinu méně než v roce 2019. V měsících dubnu a květnu došlo k velmi výraznému nárůstu úpadků o 54 % a 35 %, zatímco v červnu došlo k jejich poklesu (-17 %).

Největší nárůst úpadků byl zaznamenán v odvětví stavebnictví, logistiky a dopravy (+37 % a +29,5 %), přičemž nejvíce postiženým regionem byl Ile de France, následovaný regionem Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Na malé podniky s méně než šesti zaměstnanci, které jsou silně oslabeny postupným pozastavením veřejné finanční podpory, se vztahuje 90 % všech případů platební neschopnosti.

V průběhu roku 2022 se však očekává, že se situace bude zhoršovat, a to v důsledku postupného vyřizování soudních řízení, která nemohla být zahájena během krize. Dalším parametrem, který analytiky obzvláště znepokojuje, je prudký nárůst cen surovin. Podle jejich názoru by to mohlo vážně zbrzdit oživení a dokonce ohrozit přežití již nestabilních podniků malé a střední velikosti.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Francie.
Zdroj: Usine Nouvelle
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod
• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí