Nastal čas sezonních prací. Jaké daně a kdy brigádníci odvádějí?

Možnost přivýdělku ke studiu stále láká tisíce mladých lidí. Nedostatek pracovních sil zvyšuje i zájem firem o seniory. Přečtěte si, jak a kdy musejí brigádníci přiznávat a platit daně, případně jaké mohou využít daňové slevy.

Jaké daně brigádníci zaplatí, záleží na tom, na jakou smlouvu pracují a jak vysokou hrubou mzdu či odměnu mají. Studenti nejsou nijak limitováni, mohou mít libovolný příjem, ať už pracují na dohodu nebo standardní pracovní smlouvu.

Brambory kontrola kvality

Brigády ovšem nejsou výhradně záležitostí mladých lidí. O letní přivýdělek se stále více zajímají také senioři (kvůli nízké nezaměstnanosti opět roste i zájem firem) a ještě nedávno byly oblíbené také mezi nezaměstnanými evidovanými na úřadech práce. Do situace navíc zasáhla pandemie covid-19.

Nezaměstnaní mají smůlu

Lidé bez práce včetně žen na mateřské dovolené jsou už třetím rokem znevýhodněni. Těm, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR, skončila možnost měsíčného přivýdělku na dohodu o provedení práce (ve výši poloviny minimální mzdy).

Tuto výhodu jim sebrala vláda a zákonodárci. Šlo přitom o velmi oblíbený bonus. Ještě před třemi lety si v Česku takto přivydělávalo přibližně 40 tisíc z celkových 300 tisíc uchazečů o zaměstnání.

Sezonní práce jsou sjednávány na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. V čem je tato forma spolupráce výhodná a na jaká úskalí si dát pozor?

Co je nejvýhodnější?

Brigády tedy fungují na bázi dohod mimo pracovní poměr. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohoda o provedení práce (DPP) jsou studentům ušity na míru, protože respektují krátkodobý charakter zaměstnání.

„Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti jsou koncipovány právě pro krátkodobá zaměstnání. Obě je nutné rozlišovat, protože pracují s odlišnými podmínkami. Po jejich správném splnění mohou pracovníci čerpat řadu výhod,“ potvrzuje ředitel projektu pracovních příležitostí Robeeto Stanislav Koukal.

Při krátkodobé brigádě s měsíční mzdou do 10 tisíc korun je pro studenty nejvýhodnější dohoda o provedení práce. „Smlouva je omezena 300 hodinami za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. Pokud je ale měsíční odměna do 10 tisíc korun, je tato dohoda výhodná pro obě strany,“ říká daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová. Uzavře-li student se zaměstnavatelem DPP, nemusí totiž odvádět státu zdravotní ani sociální pojištění.

Pozor ovšem na to, že zdravotní pojištění je povinné a musíte ho tedy platit sami (pokud ho za vás neodvádí nikdo jiný). Jeho výše pro rok 2021 je 2 052 korun měsíčně a je splatné vždy do osmého dne následujícího měsíce.

DPČ stále výhodnější

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) není tak výrazně omezena počtem hodin jako v případě DPP. U těchto smluv ovšem pojištění pracující studenti platit v drtivé většině musí. Pozitivní změna nastala už v roce 2019, kdy se zvýšila hranice výdělku, ze kterého brigádníci ještě zákonné pojištění neodvádějí.

Letní brigády: Hlídejte si smlouvu a pracovní podmínky

Výjimka nastala v případě, že byl jejich výdělek nižší než 3 tisíce korun. Pak z odměny sociální a zdravotní pojištění brigádníci neplatili, a osvobozen byl i zaměstnavatel.

Od ledna 2021 je tato dohoda ještě výhodnější. Částka započitatelného příjmu se zvýšila až na 3500 korun. Navíc je tu zrušení superhrubé mzdy. A úspora je tak ještě výraznější.

Podmínkou DPČ je práce na dobu nejdéle 52 týdnů s maximálním rozsahem poloviny plné pracovní doby.

Z částky 3500 korun tedy již zaměstnavatel platí odvody, ale stále je účtována srážková daň. Zálohová daň (bez možnosti uplatnění slev na dani při neučiněném prohlášení k dani) bude zúčtována až z měsíční odměny 3501 Kč.

Odměna na DPČ                                                  3499 Kč           3 500 Kč          3 501 Kč
Sociální pojištění                                                     Ne                     Ano                Ano
Zdravotní pojištění                                                   Ne                     Ano                Ano
Daň při neučiněném prohlášení                           Srážková            Srážková         Zálohová

V případě obou dohod lze uplatnit tradiční daňovou slevu na poplatníka a případnou slevu na studenta 4 020 korun za rok.

Zaměstnaní studenti mají nárok na slevu na studenta, podepíší-li u zaměstnavatele prohlášení k dani (viz níže). Při uplatnění slevy na studenta se neplatí daň z příjmu při hrubé mzdě do 16 000 Kč. Daň z příjmu se počítá ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (v souhrnu 34 %).

Brigádníci a daňové přiznání. Ano či ne?

Daňové přiznání mají povinnost odevzdat na berní úřad jen ti studenti, kteří pracují pro více zaměstnavatelů současně.

Před nástupem do práce může brigádník podepsat Prohlášení k dani poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – tedy takzvaný růžový papír. V takovém případě daňové přiznání podává a daň platí v každém případě. V daném měsíci ovšem nesmí totéž prohlášení podepsat u jiného zaměstnavatele.

„Brigádníci pak dostanou od zaměstnavatele potvrzení o příjmech ze závislé činnosti, nebo si jej vyžádají,“ říká Blanka Štarmanová. To pak předloží finančnímu úřadu kvůli výpočtu daně.

Jestliže růžový papír nepodepíše, dostane na ruku méně peněz, protože za něj odvede daň z příjmu (15 %) zaměstnavatel. Student také může po skončení kalendářního roku požádat firmu, pro níž pracoval, o roční zúčtování, ale opět jen v případě, že nepracuje pro více firem najednou.

Část nebo celou zaplacenou zálohovou daň (podle slev, na které má nárok) mu poté firma vrátí. Nevrací jen takzvanou srážkovou daň, jež se uplatňuje na příjmy do 10 tisíc korun, případně (od ledna 2021) do 3500 korun, pokud má student ještě další příjmy.

Co se změnilo?

Částečnou změnu přinesla už novela zákona platná od ledna 2018. Srážková daň se předtím uplatňovala pouze u příjmů do 10 tisíc korun (v souhrnné výši). Nyní jsou limity dva: již zmíněná maximální měsíční odměna z dohod o provedení práce u jednoho zaměstnance a jednoho zaměstnavatele 10 000 Kč a nižší částka pro ostatní příjmy v měsíčním úhrnu (opět u jednoho zaměstnance a jednoho zaměstnavatele). Jedná se o dva samostatné základy daně. Ten druhý byl letos posunut na 3500 korun.

I srážkovou daň ale může dostat brigádník zpět, i když ne od zaměstnavatele – a to právě v případě, že přiznání podá. Vyměřenou daň mu doplatí stát, a ještě studentům ve většině případů vznikne přeplatek vzhledem k daňovým slevám, které mohou uplatnit (viz níže).

Slevy pro studenty a další výhody

„Každý poplatník daně z příjmů může uplatnit základní daňovou slevu, která činí 24 840 korun za rok, za měsíc tedy 2 070 korun (od roku 2021 se zvyšuje na 27840 korun – pozn. redakce). Specifickou skupinu tvoří právě studující, kteří kromě slevy na poplatníka mají nárok na slevu na studenta. V praxi jim tak často vychází nulová daň a ve výsledku tedy dostanou částku, kterou si skutečně vydělali,“ uvádí Dana Trezziová z poradenské společnosti BDO.

Studenti si mohou odečíst z daně 4 020 korun za rok, to jest 335 korun měsíčně. Tento bonus zůstává i letos stejný jako v předchozích letech. Nárok na slevu mají mladí lidé do 26 let, případně až do 28 roku věku, pokud absolvují denní studium v doktorském programu.

„Při práci pro více zaměstnavatelů je možné uplatnit slevu pouze jednou. Slevu na studenta je možné uplatnit i při práci na dohodu. Vždy je ovšem potřeba doručit mzdové účetní potvrzení od školy,“ upozorňuje daňový expert Petr Gola.

Studenti jsou v tomto případě značně zvýhodněni a ti, kteří podepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, neplatí díky slevám nic až do hrubé měsíční mzdy či odměny ve výši 16 000 korun (viz tabulka).

Někteří studenti splňují podmínku studia pouze po část roku, např. pokud ukončí studium na střední nebo vysoké škole. Přestože tito studenti během studia nepracovali a pracovní smlouvu uzavřou až po ukončení studia, tak jim v ročním zúčtování nebo daňovém přiznání náleží poměrná sleva na studenta za první měsíce roku.

Výpočet daně z příjmu

 Hrubá měsíční mzda či odměna                                      16 000 Kč

Daň z příjmu bez slev                                                         2 400 Kč (16 000 x 15 %)

Sleva na poplatníka                                                            2 070 Kč

Sleva na studenta                                                                335 Kč

Daň z příjmu                                                                         0 Kč (2 400 – 2 405)

Slevu na poplatníka uplatní i senioři

O letní práce roste zájem i mezi seniory. A kdy se jejich příjem daní?

„Důchodci nemají žádné zvláštní postavení, pokud se týká podávání daňových přiznání a zdanění jejich výdělků. Jejich činnost se z hlediska sociálního a zdravotního pojištění považuje za vedlejší činnost. Pokud bude práce vykonávána na základě živnostenského listu, podléhá tento příjem zdanění i odvodu sociálního a zdravotního pojištění,“ doplňuje Blanka Štarmanová.

V takovém případě mají brigádníci – penzisté nárok i na slevu na poplatníka ve výši 2 070 korun měsíčně.

Pokud důchodce vykoná takzvanou příležitostnou činnost, například jednorázovou výpomoc v sousedství, pak je příjem osvobozen od daně z příjmů, jestliže nepřesáhne hranici 30 tisíc korun za rok. Z takového příjmu se neodvádí ani sociální a zdravotní pojištění.

Změny i ve zdravotním pojištění

Výši čistých výdělků na DPP i DPČ ovlivňuje i minimální zdravotní pojištění – tedy částka, kterou platí pojišťovnám takzvané osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). V roce 2021 minimální zdravotní pojištění narostlo na 2052 korun. Tuto částku musí často platit i ti, kteří mají pouze práci na některou z pracovních dohod.

U dohod o provedení práce mohou nastat tři varianty:

Výdělek je u dohody nižší než zákonný limit – Při výdělku do 3,5 respektive 10 tisíc nejsou placeny odvody na sociální ani zdravotní pojištění. V takovém případě jsou zaměstnanci na tyto dohody z pohledu placení zdravotního pojištění vnímány jako OBZP a musí si platit minimální výši pojistného, tedy oněch 2052 korun.

Výdělek za práci na dohodu je vyšší než limit, ale nižší než minimální mzda. Minimální mzda pro rok 2021 je stanovena 15 200 Kč. Pokud si při práci na dohodu vyděláte méně, je vaší povinností doplatit zdravotní pojištění do minimální výše. Pokud tedy pracujete na některou z dohod, výdělek máte nad limitem, ale také pod výší minimální mzdy, bude vám od nového roku zaměstnavatel strhávat více na zdravotním pojištění a vaše čistá mzda bude nižší.

Pokud si na některou z dohod vydělají brigádníci více než 15 200 Kč, tak se na jejich daních, sociálních ani zdravotních odvodech nic nemění. Jejich čistá mzda bude stejná jako o rok dříve.

Sezónní práce v zahraničí

Pracovní podmínky zahraničních brigád se odvíjí od konkrétní země a práce, kterou tam budete vykonávat. Ve většině zemí EU můžete krátkodobě pracovat bez pracovního povolení i povolení k pobytu, což jinde ve světě, například v USA či Austrálii, nepůjde.

„Odlišnosti panují i v oblastech pojištění a daní. Obecně platí, že při odjezdu za prací do zemí EU se musíte odhlásit ze systému českého zdravotního pojištění a po návratu se opět přihlásit,“ upozorňuje Dana Trezziová z poradenské společnosti BDO. „V případě, že jedete mimo EU, avšak jen na dobu maximálně půl roku, zůstáváte českým pojištěncem,“ doplňuje.

Rozdíly vznikají i ohledně sociálního pojištění. Výhodu mají studenti, kteří sociální pojištění neplatí a nemusí tedy ani svůj pracovní odjezd do zahraničí složitě řešit. V rámci EU platí evropská koordinační pravidla pro účely sociálního zabezpečení, která určují, do kterého systému sociálního zabezpečení se z příjmu bude platit pojistné. Obvykle se platí do systému toho státu, kde je práce vykonávána.

Co se týče daně z příjmu, mají brigádníci povinnost přiznat veškeré své příjmy, to znamená i ty zahraniční. Česká republika má však s řadou zemí smlouvu, která zamezuje dvojímu zdanění jednoho výdělku. Doporučujeme tedy ještě před samotným odjezdem podívat se do seznamu těchto zemí, který lze najít na webu Ministerstva financí ČR.

Zdroj: BDO

Jakub Procházka
• Teritorium: Česká republika