Návštěva generálního ředitele CzechTrade v regionu Jižního Kavkazu

Účelem pracovní návštěvy pana Doležala je podepsání několika významných dokumentů v oblasti spolupráce mezi CzechTrade a místními agenturami včetně setkání s českými podnikateli a významnými místními společnostmi pro naše exportéry.

Ve dnech 22. – 30. 10. 2021 navštíví generální ředitel CzechTrade, Ing. Radomil Doležal, MBA při své první pracovní cestě regiony Jižního Kavkazu, Ázerbájdžány a Gruzie.

V rámci této pracovní cesty se generální ředitel CzechTrade setká nejen s místními partnery, ale především s českými podnikateli, kteří v té době se účastní mezinárodního veletrhu BAKUBUILD 2021.

Mezi nejvýznamnější setkání, která jsou plánovaná na toto období v Ázerbájdžánu, patří například setkání s prezidentem AZPROMO (protějšek CzechTrade v Ázerbájdžánu), s kterým bude uzavřeno MoU. Obdobně tomu bude i při návštěvě Azerbaijan Investment Company (AIC), kdy bude také uzavřeno MoU. AIC je společností podporující přenos produkce do Ázerbájdžánu.

V závěru svého pobytu v Ázerbájdžánu se pan generální ředitel setká s představiteli ropné společnosti SOCAR a společnosti v oblasti vodního hospodářství AZERSU.

V rámci návštěvy Gruzie, bude pokračovat pracovní cesta pana generálního ředitele setkáními se zástupci Enterprise Georgia a náměstkem ministra ekonomiky Gruzie.

Všechna tato jednání jsou organizována s cílem navázání hlubších vztahů s agenturou CzechTrade vedoucí k posílení podpory našich exportérů v tomto regionu prostřednictvím naší zahraniční kanceláře CzechTrade Baku. .     
• Teritorium: Asie | Ázerbájdžán | Gruzie | Zahraničí