Navzdory korona krizi jsou rakouské společnosti překvapivě optimistické

Mnoho firem hledí do budoucnosti s jistotou a důvěrou ve své silné stránky. Manažeři společností v Německu, Rakousku a Švýcarsku jsou překvapivě optimističtí ohledně současné obchodní situace a jejich budoucích vyhlídek.

Dokonce 9 z 10 společností je optimistických ohledně růstových příležitostí ve svém obchodním odvětví a 57 % dotazovaných s rozhodovací pravomocí očekává jen malý dopad covidu-19 na atraktivitu trhu. Vyplývá to ze studie konzultační společnosti PwC ve spolupráci s Kantar a Technické univerzity v Darmstadtu, do které bylo zapojeno 157 firem z regionu DACH. Šok z volatility v důsledku koronakrize vnímají spíše jako historickou výjimku. Pouze 34 % respondentů očekává další nárůst nejistoty a volatility. Výsledkem je, že svůj strategický proces upravují pouze okrajově.

Působivá důvěra
„Účastníci studie jsou překvapivě optimističtí: zastávají názor, že současná pandemie bude mít relativně malý vliv na jejich podnikání a vyhlídky na příštích pět let. To je vzhledem k nedávným turbulencím na trhu překvapující, ale také to ukazuje působivou míru důvěry v to, že nadcházející výzvy budou úspěšně zvládnuté,“ komentuje Claude Fuhrer, manažer pro strategie a operace v PwC ve Švýcarsku. Je zřejmé, že i přes přímé dopady pandemie, očekávají manažeři v příštích pěti letech pouze mírný nárůst volatility a nejistoty v jejich tržním prostředí a negativní účinky pandemie v pětiletém horizontu na relativně malé.

Hospodářský pokles se považuje za největší hrozbu
Účastníci studie vidí největší hrozby v ekonomickém poklesu (80 procent), environmentálních rizicích a pandemiích (61 procent), zvyšování konkurence (60 procent) a regulačních rizicích (55 procent). Pouze každý čtvrtý vidí finanční rizika jako hrozbu. Manažeři vnímají rizika specifická pro společnost jako méně ohrožující než ty, jimž čelí ekonomika jako celek.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko.
Zdroj: https://ratgeber.moneyhouse.ch/news/trotz-corona-firmen-sind-ueberraschend-optimistisch/
• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí