Nejbohatší země světa usilují o uhelnou dohodu s JAR

USA, Spojené království, Francie a Německo vyšlou do JAR delegaci, která má připravit dohodu o postupném uzavírání uhelných elektráren v zemi.

JAR je 12. největší producent skleníkových plynů na světě. Jen společnost Eskom, která spravuje většinu uhelných elektráren v zemi, má více než 40% podíl na jihoafrických emisích. Eskom vyrábí téměř veškerou jihoafrickou energii v 15 elektrárnách.

Dohoda by mohla být oznámena během klimatických rozhovorů OSN (známých jako COP26), které mají začít 31. října 2021 ve skotském Glasgow. Podle mluvčího jihoafrického odboru životního prostředí Albi Modiseho jsou vyspělé ekonomiky odpovědné za financování spravedlivého přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a společnost odolnou vůči změně klimatu.

Alok Sharma, prezident COP26, oznámil, že summit hodlá využít pro přechod z uhelné energie na jiný zdroj. Řada zemí se středními příjmy však tento názor nesdílí kvůli příliš vysoké závislé právě na uhlí. Skupina 20 členů tak v červenci roku 2021 nedokázala dosáhnout dohody o postupném vyřazování uhelných elektráren.

Přestože společnost Eskom představila plány na postupné uzavírání uhelných elektráren a jejich alespoň částečném nahrazení alternativními zdroji energie, finanční zátěž ve výši 402 miliard randů jí brání půjčit si více prostředků, aby k podobnému kroku mohlo dojít. Dalším důležitým faktorem jsou možné sociální důsledky, neboť přímo elektrárnách pracuje kolem 20 tisíc zaměstnanců, dalších 90 tisíc osob je zaměstnáno v těžařství a několik tisíc lidí je zapojeno v přidružených oborech, jako například v dopravě. například v dopravě. 

Zdroj: News24.com
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Jihoafrická republika.