Nejvíce státních podniků má Čína, hned 91 jich patří do top 500 světových firem

Čína, druhá největší ekonomika na světě, má největší množství státních podniků (tzv. SOEs) na světě – přes 150 000. V ostatních státech, zvláště v západních zemích, je počet státních podniků mnohem nižší.

Podle Fortune Global 500 z roku 2020, je 117 firem z globálních 500 top firem umístěno v Číně a 91 z nich jsou právě státní podniky. Naproti tomu z USA je v tomto seznamu 121 firem a žádná z nich není státní podnik.

Proč je tedy tolik státních podniků v Číně?

Od založení Čínské lidové republiky v roce 1949 hrály čínské státní podniky významnou roli v domácí ekonomice. Země byla centrálně plánovanou ekonomikou, což znamenalo, že téměř všechny firmy byly vlastněny a kontrolovány výhradně čínskou vládou. Toto trvalo až do roku 1978, kdy se Čína rozhodla pro reformy a otevření se světu. V tomto roce zavedla Čína systém nazvaný „socialistická tržní ekonomika“. Od tohoto roku více a více čínských občanů začalo zakládat vlastní společnosti.

Někteří experti doporučovali privatizaci všech státních podniků. Jejich argumentem byla garantovaná vládní podpora vedoucí k plýtvání penězi a nízká efektivita. Ke konci 90.let Čína přistoupila k redukci počtu státních podniků a centrální vláda si ponechala kontrolu nad většími státními podniky. Lokálním vládám pak bylo povoleno restrukturalizovat, privatizovat anebo uzavřít menší státní podniky v jejich provinciích. Když začaly i státní podniky čelit rizikům bankrotu, čínský trh začal být více a více konkurenční. Někteří odborníci opět doporučovali privatizovat státní podniky, aby zabránily jejich nízké efektivitě vlivem garantované státní podpory.

Přestože kritici tvrdí, že privátní firmy mohou převzít větší roli ve velkých národních projektech, Čína i nadále věří, že pouze státní podniky mohou tyto projekty správně a dobře realizovat. Např. čínským státním firmám trvalo pouze 30 let, aby vybudovaly dálniční síť v celkové délce 160 000 km, což se žádné jiné zemi nepodařilo. Když Čína potřebuje vybudovat jakoukoliv infrastrukturu, může začít okamžitě stavět. Velké státní podniky vlastněné a podporované vládou nemusí zvažovat finanční návratnost takovýchto projektů.

V Číně nicméně probíhá debata o tom, jak vybalancovat vztahy mezi státními podniky a soukromými společnostmi. Vláda sama tlačí na další reformy, včetně smíšeného vlastnictví společností.

Zpracoval: kolektiv kanceláře CzechTrade v Šanghaji.
• Oblasti podnikání: Ostatní
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí