Nejvýznamnější nanotechnologická konference a výstava v Izraeli

Na konferenci a výstavě NANO.IL.2021 v Jeruzalémě se sejdou izraelští a zahraniční odborníci, aby sdíleli znalosti o nejnovější poznatcích a technologiích v nano oborech.

Program se bude zabývat materiály, elektronikou, fotonikou, lékařstvím, obranou, letectvím, polovodiči a dalšími rozvíjejícími se oblastmi nanorozměrových věd a technologií. Součástí programu bude hlavní přednáška, různé prezentace, velká komerční výstava i společenské akce.

Konference a výstava NANO.IL.2021 se bude konat v konferenčním centru ICC JERUSALEM ve dnech 4.–6. října 2021. Třetí den konference bude konat speciální sympozium věnované oblasti 3D. Bližší informace o konferenci naleznete na webu akce.

Předešlé ročníky akce navštívili zástupci ANP a CzechInvestu a jejich hodnocení bylo velmi kladné. Agentura CzechInvest ANP proto i letos plánují navštívit akci a nabízejí možnost uhradit vstupní poplatky prvním třem firmám, které by se chtěly akce osobně zúčastnit.

Kontakt pro zájemce:
Robert Keil, Business Development Manager for Advanced
Industrial Technologies
tel.: +420 296 342 746, +420 721 658 462
e-mail: robert.keil@czechinvest.org

Zpracoval kolektiv sdílené zahraniční kanceláře agentur CzechTrade a CzechInvest v Izraeli.
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Nanotechnologie
• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí