Německá NRW.Bank bude více investovat do start-upů

NRW.Bank zvýší investice do start-upů, aby vytvořila ze spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko jednu z nejatraktivnějších lokalit pro mladé inovativní firmy v Evropě.

Německá NRW.Bank je hlavním poskytovatelem finanční podpory pro start-upy.

Podle zemského ministra hospodářství spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Andrease Pinkwarta se hodlá spolková země stát evropskou špičkou v podpoře start-upů. Podnikům v regionu se nadále nedostává potřebný kapitál, proto je pro ně nový směr NRW.Bank vítaným krokem. 

NRW.Bank přizpůsobuje své podnikání na poli rizikového kapitálu, aby mohla lépe a rychleji investovat do start-upů. Mimo samotnou podporu by se měly zkrátit rozhodovací procesy a nadále se zvýší i samotné finanční příspěvky. Andreas Pinkwart také zdůraznil, že se Severní Porýní-Vestfálsko má stát jednou z Top-10-lokalit pro start-upy v Evropě.

V první polovině roku 2021 získaly start-upy ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko 171 milionů EUR. V první polovině roku 2020 šlo o 60 milionů EUR.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Německo.
Zdroj: www.rp-online.de
• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí