Německé firmy navzdory pandemii čelí nižšímu počtu bankrotů

Pandemie COVID-19 neohrozila německé firmy z důvodu zavedení státních podpůrných programů.

Obávaná vlna bankrotů německých firem, které byly ohroženy dopady pandemie COVID-19, se zatím do oficiálních statistik nepromítla. Počet insolvencí podniků v první polovině letošního roku byl dokonce o 17,7 procent nižší než za stejné období v roce 2020.

Za pozitivním vývojem počtu bankrotů stojí především ekonomická podpora ze strany státu stejně tak i pozastavení povinnosti podání návrhu na prohlášení konkurzu. Přestože se od 1. května 2021 opět vrací povinnost podat insolvenční návrh, není vysoká míra insolvencí očekávána ani v příštím roce z důvodu předpokládaného pokračování státní podpory firmám.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Německo.
Zdroj: www.faz.net
• Oblasti podnikání: Ostatní
• Teritorium: Německo