Německo: Největší výzva od druhé světové války

V Německu je už více než 26 tisíc lidí, kteří se nakazili novým koronavirem. Tamní zdravotnictví zatím nápor zvládá a úmrtnost pacientů patří k nejnižším na světě. Pandemie je nicméně velkou hrozbou pro ekonomiku. Firemní sektor se od státu dočká největší pomoci v poválečné historii.

Ke 23. březnu je v Německu potvrzených celkem 26 155 případů nákazy covid-19. Každý den se počet nakažených zvýší o více než 2 800 osob. Německo se tak v rámci zemí řadí na páté místo v počtu nakažených (po Itálii, Číně, Španělsku a Íránu). Nejvíce nakažených zaznamenávají spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko (8 011 nakažených), Bavorsko (5 719 nakažených) a Bádensko-Württembersko (4 300 nakažených). Lépe je na tom Dolní Sasko (1 586), Hesensko (1 352), Porýní Falc (1 177) a Berlín (1 077). Ostatní spolkové země registrují počty nakažených (pouze) v řádech do jedné tisícovky osob. Nákaze zatím podlehlo 111 osob, 2 809 osob se z infekce zotavilo.

Země zavírá hranice

„V pondělí 16. března uzavřelo Německo hranice s Dánskem, Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Lucemburskem. Otevřené zůstávají pouze hranice s Nizozemskem a Belgií. Vstup na území Německa mají zakázáno všichni obyvatelé mimo EU. Tradičně solidární Německo také přestalo přijímat uprchlíky. Kromě toho zavřelo letiště v Bádensku-Württembersku. Klíčové letiště ve Frankfurtu, Berlíně, Düsseldorfu, Mnichově fungují v omezeném provozu,“ doplňuje Adam Jareš.

SRN vzhledem k federativnímu uspořádání nepostupuje jednotně v přijímání opatření pro boj proti koronaviru, hlavní rozhodovací kompetence leží na jednotlivých zemských vládách.

Severní Porýní – Vestfálsko spolu s Bavorskem v polovině března jako první dočasně zavřelo školky a školy. Ostatní spolkové země také postupně přijímají přísná opatření a do konce tohoto týdne budou zřejmě zavřeny školky a školy v celém Německu.

V Severním Porýní – Vestfálsku se dále zavřela zařízení jako bary a kluby, herny, sportovní a wellness zařízení, bazény, dětská hřiště, divadla, kina, muzea, fitness centra či sauny. Adam Jareš připomíná, že pro restaurace a hotely zde rovněž platí přísná opatření – restaurace tak smějí mít otevřeno pouze do 15:00.

Zaměstnanci větších firem jako Ernst & Young, Google, BASF, Webasto a dalších mají nařízený home office. Skupina Volkswagen od soboty 14.3. zcela zastavila produkci ve většině svých závodů nejen v Německu, ale po celé Evropě. BMW na následující čtyři týdny také pozastavuje výrobu v celé Evropě.

„Většina obchodů upřednostňuje bezkontaktní platby a při nutnosti osobního kontaktu se zamezuje podání ruky. Veškeré společenské akce, ale i veletrhy a kongresy se přesouvají na jiné termíny, nebo jsou zrušeny,“ říká zástupce CzechTrade.

Nový týden přinesl tvrdší opatření

Tvrdší opatření začala platit od pondělí 23. března. Nově jsou zakázána veškerá shromáždění v počtu více než dvou osob. Výjimku tvoří rodiny, partneři a lidé žijící ve společné domácnosti. Kliniky a pečovatelské domy ruší až do odvolání návštěvní hodiny. Zavřít musí veškeré restaurace, bistra, menzy, kantýny a hostince – povolená zůstává pouze donáška jídla mimo tato zařízení. Řemeslníci mohou dále pokračovat v práci za podmínky zavedení zvýšených ochranných opatření.

Podniky poskytující služby, jako jsou kadeřnictví, kosmetické salóny a jiné budou zavřeny do odvolání. Totéž platí pro fyzioterapeutické ordinace, hobby markety a zahradní centra. Od pondělí se také ruší všechny bohoslužby, pohřby jsou stále povoleny ovšem pouze v úzkém rodinném kruhu.

Hromadný „home-office“ vládou nařízen není – je ponecháno na zvážení každé firmy, zda bude po zaměstnancích požadovat, aby pracovali na pracovišti, nebo z domova. V případě, že počet nakažených dále exponenciálně poroste a nepodaří se virus dostat pod kontrolu, nevylučuje vláda Severního Porýní – Vestfálska přijmutí nejvyššího opatření v podobě plošného zákazu vycházení, kdy výjimku budou tvořit pouze cesty do a z práce, do obchodu na nákup potravin či do lékáren.

Německo má podle Reinharda Busseho, vedoucí institutu European Observatory on Health Systems and Policies, k dispozici přes 27 tisíc lůžek intenzivní péče, což je v porovnání s ostatními zasaženými zeměmi výrazně nadprůměrné množství. Německo má také daleko vyšší počet zdravotnických a pečovatelských sil než například Itálie a pravděpodobnost, že bude systém zdravotnictví přetížen, je tak podle Busseho spíše nízká, informuje Jareš.

Nejvíce testů, nejvíce ventilátoru. Německo je na pandemii vybaveno nejlépe v Evropě

Německo patří k nejpostiženějším zemím světa z hlediska počtu nakažených, pyšní se však také jednou z nejnižších úmrtností. Viru zde zatím podléhá pouze 0,3 procenta nakažených (pro srovnání – v Itálii se tato hodnota pohybuje na 8,3 procenta).

Němci to vysvětlují především schopností rychle a efektivně testovat své obyvatele – denně je v Německu na covid-19 testováno více než 150 tisíc osob. Virus se tak podaří zachytit v raném stádiu a jeho léčba probíhá méně dramaticky. Přesto má Německo k dispozici 25 tisíc ventilátorů, tedy zařízení, bez kterých nepřežijí nejkritičtěji zasažení pacienti. Dalších 10 tisíc ventilátorů je objednáno spolkovou vládou a čeká se na jejich dodání. Dá se tak říci, že i přes počet nakažených je Německo na virus připraveno lépe než všechny ostatní evropské země.

Další miliardy na nákup pomůcek

Spolkové ministerstvo zdravotnictví již dostalo dodatečnou miliardu eur, zejména na nákup ochranných zdravotnických pomůcek a další vybavení Ústavu Roberta Kocha v Berlíně. Federální ministerstvo pro výzkum a vzdělávání obdrželo 145 milionů eur na podporu vývoje vakcíny proti koronaviru.

CzechTrade v Německu pomohl i se sháněním zdravotnických pomůcek pro Česko. „Podobně jako kancelář CzechTrade v Šanghaji se i zahraniční kancelář CzechTrade v Düsseldorfu aktivně podílela na shánění dodavatelů ochranných zdravotnických pomůcek pro Českou republiku,“ připomíná ředitel německého zastoupení CzechTrade.

Masivní pomoc firmám

Mnoho německých firem očekává v důsledku šíření koronaviru obrovské ztráty a vyžaduje vládní pomoc před hrozícím bankrotem. Po dohodě Spolkového ministerstva financí a Spolkového ministerstva hospodářství byla představena řada opatření týkajících se ochrany pracovních míst a firem všech velikostí a průmyslových odvětví. Jedná se o největší pomoc firemnímu sektoru v poválečné historii Německa.

Frank Gaertner / Shutterstock.com

„Dnes je zřejmé, že se epidemie silně dotkne výkonu německé ekonomiky. Při diskuzích s německými firmami však doufají v tzv. „Nachholeffekt“, že pokud nebude průmyslová výroba zastavena na příliš dlouho, podaří se část výpadku dohnat v letních měsících,“ konstatuje Adam Jareš.

Jareš upozorňuje také na to, že si Němci v posledních letech vytvořili polštář, který se jim v krizové době může hodit: „Německo má oproti jiným zemím Evropské unie velkou výhodu v tom, že má relativně nízkou míru zadlužení a díky přebytkům státního rozpočtu v minulých letech může spolková vláda pumpovat do ekonomiky miliardy eur státních investic a udržovat ekonomiku v chodu i po delší dobu krize“.

Pomůže i kurzarbeit

Za účelem zachování pracovních míst postižených firem bude miliardami eur posílen fond Spolkového úřadu práce pro výplatu mezd a příspěvků na sociální zabezpečení. Firmy, které pošlou domů více než 10 procent svých zaměstnanců, mají pro ně možnost zažádat o „Kurzarbeitergeld“. „Stát těmto zaměstnancům bude vyplácet 60 % z čisté mzdy, zaměstnancům s dětmi 67% mzdy. Ulehčí firmám, které nebudou muset po dobu krize zaměstnance propouštět,“ objasňuje Jareš.

Spolková vláda počítá s tím, že na „Kurzarbeit“ bude odkázáno na 2,15 milionu zaměstnanců a výdaji více než 10 miliard euro. Pro srovnání v době finanční krize v roce 2009 „Kurzarbeit“ pobíralo 1,4 milionu zaměstnanců. V rezervním fondu má Spolkový úřad práce připravených 26 miliard euro.

Spolkový ministr financí Olaf Scholz (SPD) navíc představil program na podporu likvidity podniků s názvem „Bazooka“, který poskytne půjčky a bankovní záruky v neomezené výši. Ty by měly pomoct společnostem zasaženým koronavirem a odvrátit krizi největší ekonomiky eurozóny. Tyto neomezené půjčky budou poskytovány Německou státní rozvojovou bankou – KfW.

Ve federálním rozpočtu je k dispozici rámec pro bankovní záruky ve výši přibližně 460 miliard eur. V případě potřeby lze tuto částku navýšit o dalších 93 miliard eur. Ministr dále oznámil, že firmám bude umožněna daňová úleva včetně odložení splátek.

Pro živnostníky a malé firmy do deseti zaměstnanců vyčlení federální vláda 40 miliard eur. Deset miliard eur má být poskytnuto jako přímé dotace malým podnikům a živnostníkům v nouzi, zbývajících 30 miliard EUR jako půjčky. „Konkrétní výše a složení podpory se může ještě změnit, protože situace se mění každý den. Podmínky by pro čerpání měly být jasné nejpozději v dubnu, protože se zejména malé firmy a živnostníci rychle mohou dostat do problémů na příklad s placením nájmů“, doplňuje Jareš.

1,2 bilionu eur na boj proti virové krizi

Ministr financí Scholz se snaží ze všech sil zavést v zemi taková opatření, aby předně ochránil své občany a zachránil německé hospodářství. Vláda nevylučuje vedle prominutí části daní, zvláštního fondu na podporu investic ani možnost dočasného převzetí majetkového podílu státem v těch firmách, kterým hrozí bankrot. Tato možnost je však tou nejzazší, vláda se bude snažit nasadit všechny prostředky, které má k dispozici, aby k tomuto nedošlo. Již v nejbližších dnech by měly ve spolkové zemi Bavorsko obdržet finanční podporu první firmy potýkající se s potížemi. Potřebné finance jsou k dispozici jednotlivým městům a následně přerozděleny firmám.

Federální vláda má nyní možnost čerpat finance z doplňkového rozpočtu a získat tak přes 150 miliard eur. Hospodářskému stabilizačnímu fondu bude dále poskytnuto 400 miliard eur primárně na podporu osobám samostatně výdělečně činným, které krize vážně ovlivňuje. Dalších 200 miliard eur bude vyčleněno na přímé investice a půjčky.

Spolkové ministerstvo práce se obává, že virová krize povede k nárůstu nových příjemců podpory v nezaměstnanosti o 1,2 milionu. Podle ministerstva musí dojít k uvolnění podmínek stanovených zákonem Hartz IV. o finanční podpoře v nezaměstnanosti. Lidé musí být chráněni před ztrátou svých bytů v případě, že kvůli krizi nejsou schopni dostát svým závazkům a platit nájem.

Podpora pro rodiny i firmy

Finanční podpora federální vlády se dále vztahuje i k rodinám s nízkými příjmy, které by měly snáz získat přídavky na děti. Silněji vytížené nemocnice by také měly získat větší finanční podporu. V nejbližších dnech se o těchto krocích a konkrétních finančních sumách bude jednat v německém Spolkovém sněmu a Spolkové radě.

Federální vláda plánuje zavést speciální úvěrové programy pro střední a velké společnosti v době virové krize. Státní rozvojová banka KfW by tak měla v současné době převzít 90 procent úvěrového rizika u úvěrů na pracovní kapitál, což je o 10 procent více, než tomu bylo doteď.

Aktuálně se jedná o schválení zákona o zřízení Fondu hospodářské stabilizace (WSF), který by disponoval 600 miliardami eur.

Bývalý spolkový ministr hospodářství Sigmar Gabriel (SPD) varuje před tím, že z ekonomického hlediska je tato situace velice vážná a pozastavení činnosti většiny velkých podniků v zemi na týden nebo dva už tak znamená katastrofu. Německý institut pro ekonomický výzkum (DWI) odhaduje, že německá ekonomická produkce se poprvé od roku 2009 sníží. DWI uvádí, že roční prognóza HDP se sníží z 1,2 procenta na -0,1 procenta. Jedná se však o optimistický scénář budoucího vývoje.

I navzdory vážnosti současné virové krize se Německo díky solidním finančním prostředkům drží a země by měla být schopna pokrýt svými prostředky veškerá plánovaná opatření.

Veletrhy se neruší, jen přesouvají

Koronavirus silně zasáhl i do organizace veletrhů v Německu, kde se koná nejvíce mezinárodních veletrhů na světě, které navštíví ročně bezmála 10 milionů lidí. Obrat veletržní branže jen v Německu je kolem čtyř miliard euro. Podle německého zastoupení CzechTrade většina veletržní akcí, které měly proběhnout v březnu, dubnu a květnu, nebyly zrušeny, ale byly posunuty na pozdější datum.

„Těší nás, že české firmy mají za této situace optimistický přístup a zatím žádná z českých firem nezrušila svou účast na akcích v Německu v posunutém termínu“, doplňuje zástupkyně ředitele německého zastoupení CzechTrade v Düsseldorfu Kristýna Kubíčková a dodává: „V důsledku korona krize bude ochromena řada dodavatelských řetězců a veletrhy přispějí k rychlejšímu nastartování dodavatelsko-odběratelských vazeb.“

Termíny přesunutých akcí CzechTrade Německo:

Veletrh Hannover Messe 20. 4. – 24. 4. 2020 se přesouvá na 13. 7. – 17. 7. 2020, Hannover, Německo
Veletrh Interpack 7. 5. -13. 5. 2020 se přesouvá na 25. 2. – 3. 3. 2021, Düsseldorf, Německo
Veletrh Interzoo 19. 5. – 22. 5. 2020 nový termín bude teprve stanovený, Norimberk, Německo
Veletrh Cwieme 26. 5. – 28. 5. 2020 se přesouvá na 30. 6. – 2. 7. 2020, Berlín, Německo
Sourcing Day Tschechien 27. 4. – 29. 4. 2020 se přesouvají na 25. 6. – 27. 6. 2020, Plzeň, Česká republika

Pro firmy, které mají zájem o expanzi do Německa a zajímá je aktuální situace, připravuje CzechTrade bezplatný exportní online webinář se zahraniční kanceláří CzechTrade Düsseldorf, který se bude konat na začátku dubna. Firmy, které mají zájem o účast, mohou se hlásit na dusseldorf@czechtrade.cz

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Düsseldorf

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Související zprávy z Německa

Pravidelné novinky e-mailem