Německo zveřejnilo platové rozdíly

Průměrný plat Němců je ovlivněn několika faktory, jako jsou například pohlaví, spolková země či odvětví, ve kterém pracují.

Jednou ročně zveřejňuje spolkový statistický úřad údaje o průměrných platech obyvatel čtvrté nejsilnější ekonomiky světa. Průměrný plat v Německu je výrazně vyšší než je světový průměr, nicméně existují významné rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi či odvětvími.

Všeobecně byl však za rok 2019 průměrný plat Němce pracujícího na plný úvazek 3994 euro před zdaněním měsíčně, což je 47 928 euro ročně.

Nejvyšší průměrné měsíční příjmy mají poté pracovníci v odvětví financí a pojišťovacích služeb, a to 77 618 euro před zdaněním ročně. Naopak nejnižší průměrný plat je v Německu v pohostinství, 30 668 euro před zdaněním ročně.

Vliv na výši průměrného platu má také spolková země. Mezi spolkovou zemí s nejvyšším příjmy, Hamburgem a Meklenburskem-Předním Pomořanskem, které zaujímá poslední příčku, je v průměrných ročních platech rozdíl bezmála 1700 euro.

Významnou roli hraje také pohlaví. V roce 2019 byl průměrný plat žen v průměru o 20 % nižší než plat mužů.

Vypracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Německo. 
Zdroj: WirtschaftsWoche, 15. listopadu 2020
• Teritorium: Německo