Německý spolkový sněm mění nařízení proti šíření koronaviru

Byla schválena novela německého zákona o ochraně před infekcemi. Německá spolková rada schválila změny zákona o ochraně před infekcemi (IfSG) navržené Spolkovým sněmem.

Mezi opatření, která novela přinesla, patří především povinnost prokázat potvrzení o očkování, negativním testu nebo prodělané nemoci na pracovišti a v hromadné dopravě. Speciální důraz klade novela na ochranu nejohroženějších skupin.

Zaměstnanci a návštěvníci domovů pro seniory či domovů pro osoby se zdravotním postižením budou muset každý den předložit potvrzení o negativním testu, které není starší než 24 hodin, a to i za předpokladu, že jsou očkovaní.

Tato nařízení budou platit v celé zemi do 19. března 2022. O dalších opatřeních, jako například uzavření restaurací pro neočkované bez prodělané nemoci, by si v závislosti na vývoji epidemické situace měly nadále rozhodovat spolkové země.

V sousedním Sasku a Bavorsku je situace v nemocnicích poměrně kritická a obě spolkové země tak svá opatření zpřísňují. Vstup do restaurací je v obou zemích neočkovaným zakázán. Hotely jsou v Sasku otevřeny pouze pro služební cesty, v Bavorsku jen pro očkované a vyléčené. Vánoční trhy se letos ve zmíněných zemích konat nebudou.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

Česká republika je Německem v současnosti vnímána jako vysoce riziková země. Češi cestující do Německa jsou tak povinni před odjezdem vyplnit příjezdový formulář a prokázat se dokladem o dokončeném očkování, negativním testu či prodělané nemoci v posledních šesti měsících.

Neočkovaní bez prodělané nemoci starší dvanácti let mají po příjezdu povinnost desetidenní karantény, která může být předčasně ukončena negativním testem od pátého dne po příjezdu.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Německo.
Zdroje: www.bundesregierung.de; www.mzv.cz/berlin/; www.sueddeutsche.de; www.mdr.de

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí