Veletrh Metal Expo v Rusku je příležitostí pro české firmy

Účast na veletrhu Metal Expo 2021 v Rusku může znamenat pro české firmy velice lákavou exportní příležitost.

Zahraniční kancelář CzechTrade v Moskvě připravuje společný stánek českých firem na nejvýznamnějším a nejprestižnějším mezinárodním moskevském strojírenském veletrhu zaměřeném především na oblasti metalurgie a všeho, co se týká kovů – Metal-Expo 2021.

Metalurgie je jedním z klíčových oborů ruského průmyslu. Její podíl v ruském HDP činí cca 5 %, zároveň ale metalurgie zajišťuje fungování palivového a energetického komplexu, oblastí stavebnictví a samozřejmě i těžkého průmyslu. Tyto tři segmenty dohromady dělají přes polovinu HDP Ruské federace, tedy 58 %.

Rusko tradičně připravuje a realizuje nejambicióznější vele-projekty. Například, již v minulém roce byla zahájena etapa projektování plynovodu „Síla Sibiři – 2“, přes který se bude pumpovat plyn ze Sibiři přes Mongolsko do západní Číny. Charakteristiky budoucí plynové větvi nejsou zdaleka zanedbatelné: délka 6,7 tis. km, průměr potrubí 1420 mm, objem přepravovaného plynu až 50 metrů krychlových ročně.

A samozřejmě vedle toho je potřeba zmínit federální projekt „Garantované zajištění dopravy ropy, ropných produktů, plynu a plynového kondenzátu“, v rámci kterého se plánuje výstavba a modernizace do roku 2025 ještě 7,3 tis. km plynovodů, a který je součásti jednoho z 13 národních projektů rozvoje RF do roku 2024.

Asi nebude úplně od věci spojit tyto projekty s výstavbou nových závodů na výrobu bezešvého potrubí – v příštím roce má být uveden do provozu nový cech na Vyksunském metalurgickém závodě (aktiv společnosti „Объединенная металлургическая компания“, neboli „ОМК“) výkonnosti 500 tis. tun potrubí ročně, v roce 2023 pak plánuje „Zagorskij trubnyj zavod“ („ЗТЗ“ nebo „ZTZ“) realizace vlastního obdobně velkého projektu. Investice do obou závodu jsou také srovnatelné: přes 850 mil. EUR a přes 520 mil. EUR.

Rok 2021 bude jakožto rok postpandemický pro ruské hutnictví rokem zkoušek a určitých transformací. Odhaduje se, že se letos objem tavby oceli může zvýšit o 2-3 % na 73-74 mil. tun. Stavebnictví v RF, které se po loňských lockdownech zotavuje velmi rychle, z toho odebere cca 30 mil. tun, poptávka ze strany ropného a plynárenského průmyslu bude činit cca 6 mil. tun, dalších cca 8 mil. tun bude potřebovat automobilový průmysl a další strojírenské odvětví. Ještě cca 29-30 mil. tun vytavené oceli se plánuje i přes různé statní omezení, že bude exportováno.

Veletrhy s tematikou „Hutnictví“, „Metalurgie“, „Kovoobrábění“ a jim podobné jsou jedněmi z nejžádanějších, největších a nejnavštěvovanějších výstav v Rusku. Obzvlášť když se jedná o veletrh v hlavním městě Moskvě nebo např. v průmyslově rozvinutém regionu jako je Kazaň (republika Tatarstán) .

V listopadu se v Moskvě se bude konat mezinárodní strojírenský veletrh Metal-Expo 2021. Mezi účastníky tradičně budou patřit největší metalurgické a strojírenské společnosti, výrobci konstrukcí a dalších produktů z kovů, velké obchodní společnosti a mnoho dalších firem z natolik rozsáhlého oboru.
Navzdory pandemii se v minulém roce akce zúčastnilo cca 300 vystavovatelů ze 17 zemi a cca 7 000 návštěvníků (v roce 2019 pak cca 570 vystavovatelů ze 34 zemi a přes 30 000 návštěvníků).

V rámci tradičně nabitého programu doprovodných konferencí a diskusních fór představila v loňském roce na tomto veletrhu těžební a metalurgická společnost „Severstaľ“ online-platformu „Metal Processing Hub“, což je b2b-řešení pro digitalizaci spolupráce účastníků trhu zpracování kovů. 

V roce 2021 je na veletrhu Metal-Expo naplánováno přes 50 konferencí, seminářů a dalších oborových akci a díky mnohem větším možnostem v cestování, než bylo v minulém roce, organizátoři věří, že se na podzim cílové auditorium výstavy znovu značně rozšíří.

Letošní, již 27. ročník veletrhu Metal-Expo se bude konat v termínu 9.-12. listopadu a ZK CzechTrade Moskva zve firmy k účastni na této akce v rámci společného stánku českých firem pod hlavičkou CzechTrade. Podrobnosti o této akci, formám účasti atd.: moscow@czechtrade.cz .

Zpracoval: ZK CzechTrade Moskva
• Teritorium: Evropa | Rusko | Zahraničí