Zdroj: CzechTrade

New York vypsal výzvu pro přechod na zelenou ekonomiku

Newyorská organizace pro ekonomický rozvoj (NYCEDC) sbírá návrhy technologických řešení a strategií, které New Yorku pomohou urychlit přechod ke spravedlivé zelené ekonomice.

Hlásit se mohou veřejné, soukromé neziskové či filantropické instituce, které mají zájem o partnerství s NYCEDC s cílem podpořit rozvoj prosperující a spravedlivé zelené ekonomiky v New Yorku.

Ilustrační fotografie

Tato výzva k vyjádření zájmu (Reguest for Expression of Interest – RFEI) je navržena tak, aby odhalila příležitosti pro adekvátní přístup ke kapitálu pro zvolená průmyslová odvětví, poskytla dodatečnou podporu pro dosažení cílů strategie udržitelnosti a zajistila pokrok v sociální a environmentální spravedlnosti.

Cíle RFEI:

  • získat z trhu zpětnou vazbu o stávajících nebo očekávaných mezerách ve financování v zelené ekonomice města New York,
  • shromáždit informace o strategiích financování dekarbonizace, které zároveň podporují snižování sociální nespravedlnosti,
  • zjistit zájem o potenciální investiční fond, jehož cílem by bylo poskytovat kapitál projektům a podnikům zaměřeným na dekarbonizaci,
  • využít nefinanční nástroje k posílení různorodosti podniků, pracovníků a komunity v odvětví dekarbonizace/rekonstrukce budov.

Společnosti i jednotlivci mohou své odpovědi na tuto výzvu zasílat do 2. prosince 2022 prostřednictvím elektronického formuláře.

Zdroj: NYCEDC.
Zpracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade a CzechInvest USA (New York).

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme