Newyorská Columbia University povede nové centrum pro reakci na pandemie

Nově zřízený Pandemic Response Institute již získal financování ve výši 20 milionů dolarů od města New York.

Úkolem Pandemic Response Institute bude připravit město na případné další epidemie a pandemie pomocí sběru a analýzy dat, využití moderních technologií, důrazem na inovace v oblasti veřejného zdraví či tréninkem zaměstnanců nemocnic, veřejných institucí i firem.

Institut propojí univerzity, zástupce místních komunit, průmyslu i neziskových organizací a bude zároveň fungovat jako pojítko mezi těmito partnery a zástupci města. Spolu s Columbia University jsou do projektu zapojeny New York City Economic Development Corporation (NYCEDC), New York City Department of Health and Mental Hygiene (DOHMH), CUNY Graduate School of Public Health and Health Policy (CUNY SPH) a další partneři.

Zpracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade v New Yorku.
Zdroj: NYCEDC
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje