Nezaměstnanost v Brazílii na konci srpna opět vzrostla

V posledním srpnovém týdnu vzrostla nezaměstnanost o 8,5 %, oproti týdnu předchozímu, a dosáhla nejvyšší míry od začátku pandemie.

Počet nezaměstnaných dosáhl nového rekordu. Míra nezaměstnanosti podle brazilského statistického úřadu (IBGE) dosáhla úrovně 14,3 %, což v absolutním vyjádření odpovídá 13,687 milionu osob.

Počet zaměstnaných či podnikajících osob se v posledním srpnovém týdnu snížil o 571 tisíc oproti týdnu předchozímu. V absolutním vyjádření bylo na konci srpna 82,174 milionu ekonomicky aktivních osob.

Uvedené hodnoty jsou výsledkem týdenních telefonických šetření brazilského statistického úřadu. Ta byla zavedena v průběhu měsíce května, aby byla lépe sledována zaměstnanost, která se do té doby zjišťovala na čtvrtletní bázi prostřednictvím dotazníků vyplňovaných při osobních návštěvách pro IBGE výzkum ve vybraných bytech a domech obyvatel Brazílie.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade São Paulo
Zdroj: valor.globo.com
• Témata: Koronavirus svět
• Oblasti podnikání: Ostatní
• Teritorium: Brazílie