Nezaměstnanost v Brazílii v prvním čtvrtletí vzrostla

Na konci března podle zrevidovaných dat nezaměstnanost dozáhla výše 14,7 procenta, což je v absolutním vyjádření více než 14,8 milionu nezaměstnaných osob.

Data publikoval brazilský statistický úřad (IBGE), který informaci získává dotazováním vybraných domácností v průběhu roku. Oproti konci posledního kvartálu roku 2020 je to zvýšení o 0,8 %, neboť nezaměstnanost v prosinci dosahovala 13,9 %. Výše zmíněných 14,7 % je nejvyšší hodnota zaznamenaná v průzkumech, které IBGE provádí od roku 2012.

Podle průzkumu je ekonomicky aktivních zhruba 85,7 milionu osob, což odpovídá přibližně 48,4 % práceschopného obyvatelstva. Indikátor poprvé klesl pod hranici 50 % v květnu minulého roku. Osob, které vzdaly hledání práce a nefigurují tak v procentu nezaměstnaných, je aktuálně v Brazílii okolo šesti milionů, což je podobné číslo, jaké bylo ve statistice uvedeno na konci roku 2020.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Brazílie.
Zdroj: exame.com
• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí