Nezaměstnanost v Německu klesá

Pozitivní vývoj na trhu práce v Německu se odráží na klesající nezaměstnanosti.

V září 2021 bylo v Německu evidováno 2,47 milionu nezaměstnaných, což představovalo meziměsíční pokles o téměř 115 000 osob. Oproti září předešlého roku bylo bez zaměstnání o 380 000 lidí méně.  

Ačkoliv míra nezaměstnanosti v Německu činila v září 5,4 %, stále nebylo dosaženo podobné míry jako před pandemií, kdy celostátní nezaměstnanost byla na úrovni 4,9 %.

Následky COVID-19 navíc ovlivnily jednotlivé skupiny obyvatel rozdílně. Nezaměstnaností jsou ohroženy hlavně osoby starší 55 let, zahraniční či nekvalifikovaní pracovníci.

I přesto se úroveň nezaměstnanosti a počet volných pracovních míst pomalu vrací zpět na svoji původní úroveň roku 2019 a celkově se situace na německém pracovním trhu vyvíjí pozitivně.

Zdroj: www.spiegel.de
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Německo.
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje
• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí