Nezaměstnanost v Německu stoupá, volných pracovních míst ubývá

Kurzarbeit neumožňuje zaměstnavatelům nabírat nové zaměstnance.

Počet volných pracovních míst v druhém čtvrtletí klesl v porovnání s loňským rokem o půl milionu. Jelikož ve spojitosti s koronavirovou krizí vzrostla nezaměstnanost, znamená nižší nabídka pracovních míst obtížnější situaci pro uchazeče o zaměstnání. Zatímco na jaře roku 2019 byl poměr mezi uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními místy 1,6, dnes tento poměr vzrostl na jednu volnou pozici na tři uchazeče. Vývoj v jednotlivých sektorech je odlišný, největší pokles zaznamenal průmysl. Ten v druhém čtvrtletí loňského roku hlásil 151 000 volných míst, v letošním roce ale toto číslo kleslo na 66 000.

Mnoho podniků se s krizí snaží vypořádat zavedením kurzarbeitu, díky kterému nedošlo k masivnímu nárůstu nezaměstnanosti. Podle propočtu Spolkového úřadu práce (BA) v květnu čerpalo kurzarbeit rekordní množství zaměstnanců – 6,7 milionu. Kurzarbeit je nejúspěšnějším prostředkem, jak zabránit nezaměstnanosti v koronavirové krizi, zároveň ale také částečně stojí za poklesem volných míst. Podniky, které využívají této finanční státní podpory, nemohou přijímat nové zaměstnance, což vede k poklesu volných pracovních míst. Kurzarbeit, který tak chrání zaměstnance před výpovědí, zároveň však brání novým uchazečům v nástupu do zaměstnání.

Zdroj: www.spiegel.de, www.zeit.de
Vypracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Düsseldorf.
• Témata: Koronavirus svět
• Teritorium: Německo