Nezaměstnanost v Rakousku: firmy využívají „kurzarbeit“

Nezaměstnanost v důsledku koronavirové krize v dubnu prudce vzrostla a dosáhla nového historického maxima. Koncem dubna bylo v Rakousku na úřadech práce (AMS) nahlášeno 571 477 nezaměstnaných a rekvalifikujících se osob. Oproti stejnému období v minulém roce je to o 210 210 více.

Jak uvedl předseda AMS Herbert Buchinger, vzhledem k nejnovějším údajům je patrné, že řada firem spoléhá na tzv. kurzarbeit.
Prodloužení „korona – kurzarbeit“ na více, než plánované dvakrát tři měsíce prý neočekává, ovšem systém kurzarbeit jako takový bude pokračovat i po skončení ochranných opatření proti šíření Covid-19. Pro některé společností, například v automobilovém průmyslu či dodavatele budou problémy dlouhodobější. 

Největší růst během března
Míra nezaměstnanosti stoupla v březnu o 5,5 % na 12,8 %. Nezaměstnanost rostla silně napříč věkovými skupinami, obory i jednotlivými spolkovými zeměmi. Počet volných pracovních míst se snížil o třetinu.
Nárůst nezaměstnanosti sice během dubna zpomalil, přesto je počet osob nahlášených na AMS vysoce nad hodnotami stejného období loňského roku. Rekvalifikační kurzy a další vzdělávání AMS byly v polovině března pozastaveny a od polovině května budou postupně pokračovat.
Koronavirová krize dopadá na trhy práce v jednotlivých spolkových zemích rozdílně. Zatímco v Tyrolsku se počet nezaměstnaných na konci dubna ve srovnání s loňským rokem více než zdvojnásobil na téměř 47 000 (+108 %), ve Vídni se zvýšil o 41 % (více než 197 000). V Salcbursku je nahlášeno 31 501 nezaměstnaných (+82,7 %) a ve Štýrsku 69 644 (+77,1 %). Nižší nárůst byl zaznamenán v Korutanech (+65 %), Horním Rakousku (+64,8%), Burgenlandu (+61,8 %), Vorarlbersku (+57,8 %) a Dolním Rakousku (+53,8 %). 

Nejvíce je postižený sektor ubytování a gastronomie
Nejsilněji je patrný nárůst v oboru ubytování a gastronomie, které byly nejvíce postiženy opatřeními proti šíření koronaviru. Rozdíl v nezaměstnanosti oproti předchozímu roku zde činil 130 %. Bez práce je 118 725 osob.
Druhým nejvíce postiženým oborem je stavebnictví, kde byl zaznamenán nárůst o 98 % (37 963).
U logistiky a skladování došlo k nárůstu o 84 % (31 537), ve výrobě zboží o 52 % (41 353) a v obchodu o 49 % (75 988). U agenturních zaměstnání vzrostla nezaměstnanost o 49 %, ve zdravotnických a sociálních službách o 42 %.

 

Nejvíce byli postiženi lidé s nižším vzděláním – vyučení o 70 % (173 002). V absolutních číslech jsou však nejvíce zasaženy osoby se základním vzděláním, u kterých nezaměstnanost vzrostla o 52 % (257 391). Nezaměstnanost osob se středním vzděláním stoupla o 55 % a u osob s vyšším vzděláním o 56 %. Nejméně vzrostla nezaměstnanost mezi vysokoškoláky, a to o 37 % na (38 705).
Co se týká věkové struktury – nejmenší nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán u mladších 25 let – 45,7 % (83 784 osob). U věkové kategorie 25 až 49 let byl nárůst o 65,9 % (332 775 osob) a ve skupině 50+  vzrostla nezaměstnanost o 50,3 % na (154 918 osob).
Nezaměstnanost žen vzrostla o 56,8 % (272 351) a mezi muži o 59,5 % na (299,126). Nezaměstnanost Rakušanů stoupla méně (+53,7 %) než u cizinců (+67 %), kteří jsou častěji zaměstnáni v oborech bezprostředně ohrožených současnou krizí (v oblasti zemědělství/lesnictví a ubytování/gastronomie podíl zahraničních pracovních sil dokonce převyšuje domácí).

Dosáhla nezaměstnanost vrcholu?
Ministryně práce Christine Aschbacherová (ÖVP) se domnívá, že nezaměstnanost dosáhla v dubnu svého vrcholu. Připomíná však, že vše závisí i na dalším vývoji. Na požadavky odborů, například na zvýšení dávek v nezaměstnanosti, odpovídá zdrženlivě.
Naopak šéf AMS Buchinger očekává, že nezaměstnanost dosáhne vrcholu až v lednu 2021. V létě 2020 by měla díky sezónním faktorům částečně klesnout, ale vrátí se opět na podzim. Tehdy se zbývající koronová nezaměstnanost bude krýt se zimní nezaměstnaností. „Pokud se bržděná konjunktura setká s již tak vysokou zimní nezaměstnaností, existuje značné riziko, že výsledné hodnoty ještě převýší dubnová data,“ upozorňuje Buchinger.

Schváleno 91 460 žádostí o „kurzarbeit“ a vyplaceno zhruba 40 milionů EUR
K 1. květnu AMS schválilo žádosti od 91 460 firem o „korona-kurzarbeit“ s celkovou výší podpory téměř 8,8 miliardy EUR. Celkem bylo zpracováno 104 007 žádostí, 100 281 z nich obsahovalo úplné informace, oznámilo v pondělí ministerstvo práce. Tyto žádosti zahrnují 1,25 milionu pracovních míst.
„Celkově vidíme, že se křivka přijatých žádostí několik dní zplošťuje,“ komentovala údaje ministryně práce Christine Aschbacherová (ÖVP). Systém „korona-kurzarbeit“ rychle zajistil příjmy i pracovní místa.
Nejvíce žádostí je registrováno ve Vídni (23 157), dále v Dolním Rakousku (17 674), Horním Rakousku (17 178), Štýrsko má 13 785 žádostí, Tyrolsko 9 708, Salcburk 8 107, Korutany 6 133, Vorarlbersko 5 200 a Burgenlandsko 3 065.
Pokud jde o odvětví, nejvíce žádostí (23 %) pochází z maloobchodu, 12 % od hotelů a restaurací a 11 % ze stavebnictví.
Dávky „kurzarbeit“ budou vypláceny zpětně. K zajištění likvidity prostřednictvím překlenovacích úvěrů by měly pomoci banky, uvedl Buchinger. 

Sociální partneři pracují na ekonomickém balíčku
Vládní špičky se v pondělí setkaly se sociálními partnery (AK, ÖGB, WKO, LK, LAK), aby projednali opatření na posílení ekonomiky. Nyní je řada na jednotlivých pracovních skupinách, aby do dvou až tří týdnů navrhly konkrétní opatření. ÖGB šéf Wolfgang Katzian si je jistý, že „je možné dosáhnout cíle společně“. Vzhledem k výši nezaměstnanosti a nízkému počtu volných pracovních míst je „samozřejmě nejvyšší prioritou boj proti nezaměstnanosti“ a zajištění kupní síly.
Šéf WKÖ Harald Mahrer uvedl, že je třeba podpořit především firmy bez perspektivy. Jedná se zejména o cestovní ruch a gastronomii – obory, které závisí na zahraničních hostech. Cílem je, aby se společnosti vrátily k plnému podnikání, neboť to také znamená plnou zaměstnanost a plnou spotřebu.

Zdroje:
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2059300-Arbeitslosigkeit-im-April-um-58-Prozent-gestiegen.html
https://www.diepresse.com/5800140/mehr-als-eine-million-osterreicher-in-kurzarbeit-oder-arbeitslos
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/urad-prace-nezamestnanost-jana-malacova-cesko-nezamestnani_2005071304_tkr

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni.

 

Pravidelné novinky e-mailem