Nezaměstnanost v Rumunsku klesá

Registrovaná nezaměstnanost v Rumunsku v říjnu klesla na 2,76 procenta. Zveřejněné údaje za říjen 2021 jsou o 0,09 procentního bodu nižší ve srovnání s předchozím měsícem a o 0,51 procentního bodu nižší v meziročním srovnání.

Rumunsko vděčí za nízkou míru nezaměstnanosti návratu k vyšší mobilitě v rámci Evropské unie. Míra nezaměstnanosti nyní do jisté míry odráží nesoulad kvalifikací a stále značnou velikost šedého trhu práce, kdy zaměstnavatelé tlačí na vládu, aby schválila vyšší limity pro zahraniční pracovníky ve stavebnictví a HoReCa.

Pokud jde o registrovanou nezaměstnanost, nízké hodnoty také odrážejí slabou efektivitu úřadů práce a tendenci lidí spoléhat se na alternativní kanály při hledání zaměstnání.

Celkový počet registrovaných nezaměstnaných v Rumunsku na konci října 2021 byl 241 540, což je o 7611 méně než na konci předchozího měsíce, uvedl Wall-street.ro.

Z celkového počtu evidovaných nezaměstnaných pobíralo podporu v nezaměstnanosti 55 915 a 185 625 nepobíralo.

Podle oblastí bydliště je počet nezaměstnaných ke konci října následující: 74 794 nezaměstnaných pochází z městských oblastí a 166 746 nezaměstnaných pochází z venkovských oblastí.

Nejvíce nezaměstnaných je ve věku 40 až 49 let (62 629), následují lidé nad 55 let (49 064), na rozdíl od méně nezaměstnaných ve věku 25 až 29 let (11 581).

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rumunsko.
Zdroj: Romania Insider

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje
• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí