Zdroj: CzechTrade

Nigérie chce zahájit velkovýrobu solárních článků

Nigérie posílí výrobu vlastních solárních panelů. Nová továrna na solární panely by měla mít kapacitu na výrobu 7,5 megawattu solární energie.

Solární panely se v omezené míře v Nigérii již vyrábějí, ale 95 % trhu tvoří panely dovážené hlavně z Číny. Nová továrna chce vyrábět vysoce kvalitní solární panely světové úrovně a její vedení je otevřeno nákupu západních výrobních technologií, které jim tohoto cíle mají pomoci dosáhnout.

Ilustrační fotografie

Zde se otvírá prostor i pro české výrobce, kteří ve výrobně solárních panelů či jejich částí podnikají.  

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Nigérie.
Zdroj: www.today.ng

• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Afrika | Nigérie | Zahraničí